Příspěvky 2016

Výše členských příspěvků na rok 2016 činí 400,- Kč.

Prosím o zaplacení formou:

  • bezhotovostně na účet sdružení u ČSOB a.s. – Poštovní spořitelna; č.ú. 209236911 / 0300
  • v hotovosti na každé akci o.s. Úsměvy