Aktuální činnost

Vážení rodiče,

Během nepříznivé epidemiologické situace stále fungují individuální terapie – speciální logopedie a rozvoj kognitivních funkcí prostřednictvím online výuky. Pravidelná práce je jedním ze základních pilířů vzdělávání dětí s DS. Snažíme se ji proto udržet i v této době, abychom neztratili vzácný čas, který s našimi dětmi máme. Objevila se tím šance i pro členy spolku, kteří běžně na terapie do Brna dojíždět nemohou z důvodu vzdálenosti – a někteří z nich již online výuku začali úspěšně využívat. Zájemci i noví zájemci, stále se můžete hlásit konkrétním terapeutkám, bližší informace byly zaslány členům spolku emailem. Domluvte se i na platformě, kterou při online setkání použijete (zoom, messenger, …). V následujících týdnech bude záležet na časových možnostech terapeutek, zda se obnoví alespoň částečně prezenční forma individuálních terapií za dodržení aktuálních protiepidemických opatření (bližší informace případně emailem).   

Nadále funguje i psychologické poradenství a terapie pro rodiny s dětmi s DS, paní psycholožka nabízí možnost osobního setkání ve své pracovně, ale i online spojení. 

V provozu je i online poradenství pro rodiče, učitele či asistenty v oblasti obsahu vzdělávání dítěte s DS v MŠ a na 1. stupni ZŠ.

Každou středu platí pozvání na Online hodinku s Lenkou Cackovou. (16h – nejmladší děti, 17h – 1. stupeň ZŠ, 19h – 2.stupeň ZŠ a starší). Zájemci se přihlašují zde.

Platby za terapie plaťte prosím v den, kdy terapie proběhla, a to na účet spolku: 2701573986/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a variabilní symbol, který vám sdělí terapeutka. 

Jsme rádi, že činnost Úsměvů může pokračovat alespoň tímto způsobem. Tématiku Downova syndromu a průběžné dění okolo našeho spolku můžete sledovat i na našem Facebooku.

Mgr. Hana Zemanová, předsedkyně spolku