Aktuální Covid situace a akce do konce roku

Milí členové, terapeuti, dobrovolníci i podporovatelé našeho spolku!

Na základě aktuálních covidových opatření upravujeme naši činnost a akce do konce roku, a to následovně:

  1. Individuální terapie probíhat MOHOU. Prosíme rodiče, aby se hlásili svým terapeutům. (Logopedie, rozvoj kognitivních funkcí)
  2. Hromadné terapie a setkávání volnočasového charakteru probíhat nemohou – rušíme tanec, muzikoterapii, klub nejmenších dětí.
  3. V sobotu 5.12. se uskuteční Etika on run v online podobě – akce na podporu našeho spolku přístupná členům Úsměvů i široké veřejnosti. Zúčastněte se prosím a zvěte další známé! Již od 2.12. můžete zasílat fotografie a videa svého běhu. Více informací ZDE.
  4. V sobotu 19.12. se můžete místo tradičního vánočního setkání na Ibsence těšit na procházku po svíčkách k Živému Betlému. Chybět nebudou ani tradiční dárečky pro děti. Informace k této akci a přihlášku najdete již brzy v sekci Program.
  5. Děti – členové spolku mohou nadále využívat možnosti online setkání se studentem/tkou Pedagogické fakulty MU. Info ZDE.

Těšíme se na další virtuální i živá setkání a přejeme požehnané Vánoce a vše nej do nového roku!

vedení Spolku Úsměvy