Po svíčkách k Betlému 2021!

NEDĚLE 19. PROSINCE 2021

Útěchov u Vranova

Přihláška ZDE

Milí rodiče a kamarádi Úsměvů,

vzhledem k epidemiologické situaci jsme se rozhodli místo tradičního vánočního setkání zopakovat loňskou úspěšnou akci Cesta za Betlémem. Pojďte se s námi vydat znovu po svíčkách k Betlému, kde bude živá Marie, Josef a Ježíšek, u kterého pak na děti čekají dárečky.

JAK TO CELÉ BUDE?

 • Přijeďte v neděli 19.12. mezi 16 a 17 hodinou do Útěchovazastávka autobusu 57 Útěchov nebo parkoviště zde.
 • Na parkovišti již uvidíte někoho od nás se stolečkem, občerstvením a světýlkem, který bude organizovat cestu jednotlivých rodin k Betlému. Říkejme mu „startér“.
 • Můžete donést nějaké cukroví, které necháte startérovi pro sebe i ostatní (nemusíte).
 • Startér bude vysílat jednotlivé rodiny tak, aby každá rodina mohla jít samostatně. Některé rodiny mohou jít i spolu, pokud budou chtít a umožní to současně aktuální opatření. Jedná se ale spíše o romantickou intimní cestu, která se hodí pro menší skupinu.
 • Každá rodina se vydá po svíčkách do lesa na trasu dlouhou maximálně 500m. Po cestě budou dvě zastávky s úkoly. Na konci cesty bude živý Betlém. Rodina může Ježíškovi dát dárek, který si doma nachystá (např. obrázek), nebo třeba zazpívat písničku. Ježíšek dá dětem za odměnu dárečky.
 • Kdo se bojí, nechť přijede již v 16h, aby vycházel ještě v době, kdy není úplná tma. Cesta lesem se dá nahradit kratší cestou po cestě, kde je i více světla.
 • Starší a odvážné děti naopak nemusejí mít dáreček hned u Ježíška, ale mohou podniknout ještě „bojovou hru“- Ježíšek je navede, kde dále mají dárečky hledat.
 • Přestože cesta bude po svíčkách, doporučujeme vzít si baterky (event. můžeme zapůjčit). Zcela jistě je nutné mít pevnou obuv a počítat s případným zablácením.
 • Po návratu se můžete občerstvit teplým čajem a cukrovím u startéra nebo můžete pokračovat v povídání s ostatními rodinami – v rámci aktuálních epidemiologických opatřeních – v místní restauraci ZDE.

Vyplňte přihlášku ZDE, nejpozději do čtvrtka 16.12.!!!

V případě dotazů se obracejte zde:
Hana Zemanová
info@usmevy.cz
725 240 919

Výroční zpráva 2020 a nový výbor spolku

Dne 5.listopadu 2021 proběhla na Nerudově členská schůze spolku. Byla schválena výroční zpráva za rok 2020, která tak rozšířila naši sekci výročních zpráv.

Z důvodu uplynutí funkčního období proběhla i nová volba výboru spolku a kontrolní komise.

Výbor spolku bude v následujícím tříletém období pracovat ve složení:

Hana Zemanová – předsedkyně

Karla Trusková – místopředsedkyně

Táňa Vrbková – členka výboru

Kontrolní komise bude pracovat ve složení:

Zuzana Straková (Tomíčková) – předsedkyně

Helena Kopečná – členka komise

Andrea Lásková – členka komise

Do výboru spolku se rozhodla znovu již nekandidovat Jitka Vrbková, které bychom chtěli poděkovat za veškerou práce a nasazení, které pro Úsměvy v minulých letech vynaložila.

Zlatý kolovrat Divadla Aldente opět po roce v Lechovicích!

Známá Erbenova balada o lásce, zradě a spravedlnosti rozžívá okolí Lechovického kostela.

Ve středu 18. srpna se okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Lechovicích po roce opět rozezvučí známými verši Karla Jaromíra Erbena: divadelní inscenaci Zlatého kolovratu, ve které diváci putují spolu s příběhem rozlehlým prostranstvím lechovické farnosti, připravilo brněnské nezávislé Divadlo Aldente. Reprízy je možné shlédnout každý den od čtvrtka 19. do neděle 22. srpna.

Kromě netradičního prostoru je inscenace výjimečná i svým obsazením: vedle profesionálních herců zde hrají i mladí herci s Downovým syndromem nebo jiným druhem handicapu. Divadlo Aldente s tématem Downova syndromu soustavně pracuje, a to nejen svou dramaturgií, ale především na jevišti – herci s postižením jsou rovnocennými partnery profesionálním divadelníkům.

„Downův syndrom na jevišti není handicap, ale možnost jak vidět svět trochu jinak a jinak ho také umět zahrát. Herci mají mnohem intenzivnější prožívání přítomného okamžiku a mohou tak být “běžným” hercům velkou inspirací.” vysvětluje režisérka Jitka Vrbková.

Herec a moderátor Filip Teller, který v inscenaci ztvárňuje spolu s Martinou Truskovou a Eliškou Vrbkovou trojroli zlé macechy, také popisuje svou novou zkušenost s herci s Downovým syndromem: „Pravdivost na prvním místě z nich dělá herecké partnery, kteří vám na každé zkoušce a každém představení připraví nejedno překvapení. Nad to vše vidí ve hře a ději nuance, které já svým obyčejným pohledem vidět nedokážu.”

Erbenův Zlatý kolovrat je jednou z mála jeho balad se smířlivým koncem. Hrajeme v něm o iluzích, oblouznění a čisté lásce, tedy tématech, která v podání našich herců musejí vyznít 2 upřímně. Vždyť „naši mladí herci s Downovým syndromem po lásce velmi touží. Najít celoživotní lásku je těžké i pro člověka bez jinakosti, ale pro ně to může být ještě těžší: brání jim v tom zákazy rodičů nebo zkrátka fakt, že jejich láska k člověku bez handicapu bývá málokdy opětována. Mnohem snadněji se také nechají „napálit”, což je i motiv Erbenova Zlatého kolovratu.” vysvětluje Vrbková.

Ústřední dvojici na jevišti ztvární Martin Kříž a Zuzana Filoušová. Každé představení začíná v devět hodin večer, za tmy, abychom dokázali plně využít světla, která tvarují scénu i atmosféru. Buben, harmonika a flétny se prolínají se zpěvem a verši. V následující hodině plné hudby se představí více než dvacítka herců. Po skončení netradičního zážitku zve celý inscenační tým diváky na společné posezení u ohně. Diváci ze vzdálenějších lokalit mají dokonce možnost na faře přespat.

Divadlo Aldente – Jitka Vrbková – K. J. Erben – Zlatý kolovrat

Scénář a režie: Jitka Vrbková

Hudba: Marie Hnyková, Markéta Břundová

Hrají: Iveta Kocifajová, David Tchelidze, Filip Teller, Zuzana Filoušová, Martina Trusková, Eliška Vrbková, Hana Bartoňová, Barbora Šotkovská, Monika Pekařová, Martin Kříž, Martin Polišenský, Václav Šarkózy, Jakub Zahálka.

Scéna: Zuzana Hejtmánková, Tomáš Madro

Kostýmy: Kateřina Dvořáková, Alice Šindelářová

Obnovená premiéra: středa 18. 8. 2021 ve 21:00, kostel Navštívení panny Marie v Lechovicích a blízká fara, Lechovice 66, 671 63

Další reprízy: 19. – 22.8., pokaždé od 21:00. Představení začínají před Lechovickým kostelem.

Na představení se nevybírá vstupné, je však možné přispět dobrovolným příspěvkem. Je vhodná, avšak ne nutná rezervace – zde.

Premiéra: středa 12. 8. 2020 v 21:00. Kostel Navštívení panny Marie v Lechovicích a blízká fara, Lechovice 66, 671 63

www.divadloaldente.cz

Inscenace vznikla ve spolupráci s Janáčkovou akademií múzických umění v Brně. Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Eta.

Taneční a pohybová terapie pro mladší děti s DS – podzim 2021

Zveme Vás a Vaše děti na ukázkovou lekci taneční a pohybové terapie pro děti mladšího školního věku v úterý 31. srpna od 16,30 do 17,30h v prostorách spolku Úsměvy. Taneční terapie pořádá organizace Proty boty, sekce Cyranovy boty. Proty boty již mají s taneční a pohybovou terapií v našem spolku předchozí zkušenost.  Zájemcům o pravidelné lekce taneční terapie nabízíme zapojení do projektu „Pomáháme tancem“, který zahrnuje 12 lekcí taneční a pohybové terapie pro mladší školní děti od 21.9. do 14.12. 2021 pro malou skupinu 4-8 dětí. Lekce budou probíhat v Úsměvech každé úterý 16,30 – 17,30h

Náplní lekcí jsou kreativní pohybové a taneční hry, básničky s pohybem, prožitková taneční improvizace se zadaným tématem, rytmická cvičení, cvičení na propojení pohybu s hudbou, pohyb s psychomotorickými pomůckami (šátky, obruče, padák apod.). Výstupem projektu je vytvoření taneční choreografie prezentované rodičům. Děti se díky taneční terapii učí vnímat svoje tělo a vyjadřovat se prostřednictvím pohybu. Rozvíjí svoje motorické, ale i psychosociální dovednosti jako je spolupráce, empatie, kreativita, soustředění, paměť, prostorová představivost a uvolnění tělesného i duševního napětí.

Kurzovné: 600 Kč/12 lekcí

Projekt Pomáháme tancem se uskutečňuje za finanční podpory Statutárního města Brna a kurzovné je částečně dotováno.

Přihlásit se na zkušební lekci 31.8. můžete zde ve formuláři.  Lektorka Jitka Mozorová Vám ráda odpoví na Vaše otázky ohledně terapie na emailu tanec@protyboty.cz nebo na telefonu: 739 472 387. 

Divadlo Aldente chystá Antigonu

Když v roce 2014 začalo Divadlo Aldente do svých inscenací zapojovat herce s Downovým syndromem, nikoho by zřejmě nenapadlo, že jednoho dne se tito herci naučí složité Sofoklovy verše a svébytným způsobem zpracují těžké téma antické tragédie: je lépe naslouchat vládcům nebo bohům, tedy svému svědomí?

V inscenaci Jitky Vrbkové se představí jak herci s Downovým syndromem nebo jiným druhem handicapu (Martin Kříž, Eliška Vrbková, Hana Bartoňová, Jakub Zahálka, Lukáš Suchánek), tak profesionální herci bez něj (Lukáš Rieger, Iveta Kocifajová, Zuzana Škopová, Tomáš Král, Jan Kyncl). Inscenace prolíná hudebnost Sofoklových veršů v překladu Ferdinanda Stiebitze a scénickou hudbu Jana Kyncla.

Premiéra v pondělí 28.června v 19h
Divadlo Barka, Svatopluka Čecha 35a, Brno
Reprízy:
úterý 29.června v 10h
čtvrtek 30.září v 19h
pondělí 6. prosince v 19h

Více informací a rezervace vstupenek: https://www.divadloaldente.cz/inscenace/antigona/

Inscenace je součástí projektu Divadelní fakulty JAMU spolufinancovaného TA ČR v rámci programu Éta.

Konzultace s terénní učitelkou

Nově nabízíme možnost online konzultací s terénní učitelkou, Mgr. Petrou Dočkalovou.

Petra Dočkalová se zabývá nejčastěji otázkami Co, Jak a proč v souvislosti s učením. Využívá poznatky z Neurovědy, podporuje každého v procesu učení. Navštěvuje české školy a je lektorkou NPI – Společné vzdělávání.

Učení a myšlení

Již 25 let se Petra pohybuje dnes a denně ve světě učení, vzdělávání. Učení, s ohledem na fungování mozku, učení spojené s myšlením, učení, jako oboustranně obohacující se proces, učení aktivní, vědomé.  

Ve svém poslání považuje za stěžejní setkání s principy Zkušenosti zprostředkovaného učení (FIE). Filozofií, která věří v rozvoj každého z nás, pracuje se silnými i slabými stránkami, věří ve změnu (učit, učit se, myslet, plánovat, pracovat s cíli, emocemi, pracovat s hypotézami, strategiemi, vliv prostředí na učení a rozvoj). Společně s dětmi řeší například příčinu neúspěchu v učení, zprostředkování systému, sebekontrolu a vnitřní disciplínu.

Spolupracuje s dětmi, dospělými, rodinami, školami, komunitními centry, úřadem práce a dalšími, kteří ji osloví. Lektoruje, vede učební plány (věk není omezen).

Příklady zakázek:

 1. Neumím se učit, je toho hodně a nevyznám se v tom, potřebuji najít systém a efektivitu v učení
 2. Moje dítě se nechce učit, mluvit, nedodržuje pravidla
 3. Pořád se doma učíme, ale pořád tomu nerozumím
 4. Nejde mi matematika, čeština a další…….
 5. Potřebuji vymyslet, jak své žáky motivovat, jak to vymyslet, aby naše společné učení bylo příjemné a s respektem

Online konzultace – konkrétní možnosti, jak může Petra pomoci rodině s dítětem s DS.

Petra říká: jelikož se jmenuji Dočkalová „kde mne potřebují, tam se mne dočkají“.

Citáty, které vystihují Petřin postoj ke vzdělání, učení a myšlení, jsou: 

„Lidi je třeba učit, jak mají myslet, a ne to, co si mají myslet.“   Georg Christoph Lichtenberg

„Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.“ Albert Einstein

Aktuální přehled terapií a poradenství v Úsměvech

Aktuální přehled terapií a poradenství, které v Úsměvech v současné době nabízíme, můžete nalézt na této stránce.

V současné době fungují individuální terapie speciální logopedie a rozvoj kognitivních funkcí, psychologické poradenství a online konzultace při procesu učení. Možnost konzultací při procesu učení s Mgr. Petrou Dočkalovou je ve spolku novinkou a rozhodli jsme se ji zařadit na podnět některých rodičů, kteří mají s těmito konzultacemi dobré zkušenosti.

V rámci terapie rozvoje kognitivních funkcí je pak možnost domluvit se s paní terapeutkou na poradenství přímo ve škole, kterou dítě navštěvuje. Někteří z rodičů již této možnosti úspěšně využili. Toto poradenství je bezplatné, náklady hradí spolek.

Hromadné terapie budou obnoveny na podzim, pokud bude příznivá epidemická situace.

Pobyt pro rodiny s dětmi – Hostětín 2021

Letos uspořádáme po kratší pauze opět pobyt pro rodiny s dětmi z Úsměvů! Tentokrát v nádherném prostředí Bílých Karpat, v obci Hostětín. Je to malá vesnice, známá svými modelovými ekologickými projekty. Každým rokem jezdí do Hostětína tisíce návštěvníků za inspirací, poznáním i relaxací. Mezi nejvýznamnější hosty patří britský princ Charles, který Hostětín navštívil v roce 2010 a ocenil šetrný přístup obce k životnímu prostředí. Nyní se mezi významné hosty zařadíme i my!

Bydlet budeme v moderním ekopenzionu – v pasivním domě s minimální spotřebou energie, který využívá obnovitelné zdroje a přírodní materiály. Užijeme si klidné prostředí venkova, krásnou okolní přírodu, a protože přijedeme na podzim, zažijeme i pravé Hostětínské moštování a zjistíme, co to všechno obnáší.

Pobyt bude rozdělen na dvě skupiny přibližně po 8 rodinách (klientech s DS). Rodiny s dětmi s DS do 10 let včetně mají termín 2.10. – 6.10. Rodiny se staršími pak 6.10. – 10.10. Bližší informace o celé akci, včetně elektronického odkazu na závaznou přihlášku, naleznete v přiloženém letáku zde: Hostětín 2021.

Těšíme se, že se v Hostětíně sejdeme ve velkém počtu, zažijeme spoustu pěkného, užitečného i relaxačního, a lépe se také někteří poznáme.

Informace k očkování

Vážení rodiče,

od 12. dubna 2021 je možné registrovat k očkování proti Covid-19 osoby s DS starší 16 let do centrálního rezervačního systému. Rezervace se provádí pomocí použití unikátního kódu od vašeho ambulantního specialisty či specializovaného pracoviště (např. neurolog). Praktičtí lékaři kódy k dispozici nedostali. Patříme do kategorie osoby starší 16 let s chronickým onemocněním – 2. skupina. 

Osoby s chronickým onemocněním mezi 16-18 lety se rezervují k očkování pouze očkovací látkou Comirnaty (Pfizer), která je jediná vhodná pro tuto věkovou kategorii.

Bližší informace naleznete na tomto odkazu.

Aktuální činnost

Vážení rodiče,

Během nepříznivé epidemiologické situace stále fungují individuální terapie – speciální logopedie a rozvoj kognitivních funkcí prostřednictvím online výuky. Pravidelná práce je jedním ze základních pilířů vzdělávání dětí s DS. Snažíme se ji proto udržet i v této době, abychom neztratili vzácný čas, který s našimi dětmi máme. Objevila se tím šance i pro členy spolku, kteří běžně na terapie do Brna dojíždět nemohou z důvodu vzdálenosti – a někteří z nich již online výuku začali úspěšně využívat. Zájemci i noví zájemci, stále se můžete hlásit konkrétním terapeutkám, bližší informace byly zaslány členům spolku emailem. Domluvte se i na platformě, kterou při online setkání použijete (zoom, messenger, …). V následujících týdnech bude záležet na časových možnostech terapeutek, zda se obnoví alespoň částečně prezenční forma individuálních terapií za dodržení aktuálních protiepidemických opatření (bližší informace případně emailem).   

Nadále funguje i psychologické poradenství a terapie pro rodiny s dětmi s DS, paní psycholožka nabízí možnost osobního setkání ve své pracovně, ale i online spojení. 

V provozu je i online poradenství pro rodiče, učitele či asistenty v oblasti obsahu vzdělávání dítěte s DS v MŠ a na 1. stupni ZŠ.

Každou středu platí pozvání na Online hodinku s Lenkou Cackovou. (16h – nejmladší děti, 17h – 1. stupeň ZŠ, 19h – 2.stupeň ZŠ a starší). Zájemci se přihlašují zde.

Platby za terapie plaťte prosím v den, kdy terapie proběhla, a to na účet spolku: 2701573986/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a variabilní symbol, který vám sdělí terapeutka. 

Jsme rádi, že činnost Úsměvů může pokračovat alespoň tímto způsobem. Tématiku Downova syndromu a průběžné dění okolo našeho spolku můžete sledovat i na našem Facebooku.

Mgr. Hana Zemanová, předsedkyně spolku