Arteterapie se vrací!

Obnovujeme skupinovou arteterapii pro děti školního věku a starší. Arteterapii povede opět arteterapeutka a speciální pedagožka, paní Mgr. Klára Svobodová – Čáslavková. Arteterapie proběhne 9.4. a 21.5., v době 9:00 – 12:00 v Úsměvech na Nerudově 7. Akce je bez rodičů, s asistentkami. Účast sourozenců bude možná po domluvě, v případě nenaplnění kapacity.
Cena 50 Kč člen, 150 Kč nečlen.
Prosíme všechny zájemce, aby přihlásili svoje dítě zde ve formuláři.

Workshop a konzultace FIE v Úsměvech – zkušenost zprostředkovaného učení 18. – 19. března 2022

Workshop a konzultace FIE v Úsměvech – zkušenost zprostředkovaného učení 18. – 19. března 2022

Po 2,5 roce se paní Mgr. Petra Dočkalová vrací k nám do Brna.  V září 2019 jsme měli možnost zúčastnit se její skvělé přednášky Zkušenosti zprostředkovaného učení. Metodu známou pod zkratkou FIE (Feuerstein Instrumental Enrichment) vyvinul profesor Reuven Feuerstein (1921-2014) – izraelský klinický, vývojový a kognitivní psycholog, známý především svojí teorií o modifikovatelnosti inteligence. On sám tuto metodu aplikoval na vlastním vnukovi s Downovým syndromem.

Tentokrát bude večer postavený spíše formou interaktivního workshopu. Po krátkém představení metody vytvoříme spoluučící se skupinu, ve které budeme společně sdílet a debatovat.

Téma: UČIT SE UČIT SE, KOMPETENCE 21. STOLETÍ.

Zaměříme se na: proces učení, sebeřízené učení, komunikace, respektování hranice, zodpovědnost.  Bude možnost probrat aktuální podněty v souvislosti s učením a tedy vše bude zaměřené do praxe.

Workshopu se můžete zúčastnit, i když jste se neúčastnili předchozí přednášky.

Workshop i konzultace se uskuteční v prostorách Úsměvů, v Brně, Nerudova 7, 5. patro.

Workshop  18.3. 2022 od 18:00 – 20:30.

Termíny pro konzultace 18.3.: 12:30, 13:45, 15:15, 16:30

                                           a 19.3.: 8:00, 9:15, 10:30, 12:00

Cena jedné individuální konzultace pro členy Úsměvů 60 min. za 350,- Kč, nečlen 500,- Kč   

Na přednášku i na individuální konzultaci se, prosím, přihlašujte zde.  Neváhejte, k dispozici je konzultace jen pro 8 dětí. Ve formuláři sdělte, prosím, vaše časové preference, pokud možno co nejširší rozpětí.

Další informace poskytne paní Jana Fečková, která akci organizuje. Obracejte se na ni nejlépe mailem na: janka@feckova.eu (případně telefonicky 778 873 961)

Po první konzultaci s Mgr. Petrou Dočkalovou máte možnost nadále s metodou pokračovat pod vedením Mgr. Hany Zemanové v Úsměvech (Rozvoj kognitivních funkcí) nebo s Petrou Dočkalovou online (Konzultace při procesu učení).

Informace o Mgr. Petře Dočkalové najdete zde. Více o ní a o metodě FIE pak najdete na facebookové stránce: Mgr. Petra Dočkalová – terénní učitelka, Učení a myšlení

Školení učitelů MŠ a ZŠ při Fakultní nemocnici Brno

Dne 17. ledna 2022 se uskutečnilo školení učitelů Mateřské a základní školy při Fakultní nemocnici Brno pod vedením naší lektorky, Mgr. Hany Zemanové. Školení se skládalo ze tří částí. V první části se Hana Zemanová představila se svým osobním příběhem. Stěžejní část byla zaměřena na principy a metody práce s dětmi s Downovým syndromem. Poté následovala krátká prezentace spolku Úsměvy. Celá akce proběhla ve velmi přátelské atmosféře, podtržené mnoha dotazy k dané problematice. Školení se zúčastnilo 11 učitelů a setkalo se s velkým ohlasem.

Kurz FIE základní II

FEUERSTEINOVA METODA INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACOVÁNÍ – ZÁKLADNÍ II

Specializovaný kurz, který opět povede paní Mgr. Kamila Štindlová z organizace Cogito, se bude konat v prostorách spolku Úsměvy, Nerudova 7. Kurz proběhne ve třech blocích, a sice ve dnech 30.4.-2.5.2022, 28.-30.5.2022 a 11.-13.6.2022, celkově v rozsahu 80 výukových hodin. 

Cena kurzu je 11 000 Kč, členové spolku budou mít zvýhodněné podmínky.

Metodu vytvořil Reuven Feuerstein, profesor psychologie, který odmítl přijmout zjednodušující pojetí mentální retardace.  Feuerstein si uvědomil, že genetický i sociální podklad mají velký potenciál, ale nejvíce nás ovlivňují lidé, které jsme potkali. Tuto interakci označoval jako zkušenost zprostředkovaného učení a připisoval jí hlavní roli v procesu vývoje kognitivních funkcí. Feuerstein pracuje s kognitivními funkcemi, ale velmi výrazně také s emocemi, proto je metoda účinná. A že je metoda vhodná pro práci s našimi dětmi a že přináší nemalé úspěchy, dokázal prof. Feuerstein sám, jelikož se mu později narodil vnuk s DS, na kterém samozřejmě svou metodu aplikoval. A také na spoustě jiných dětí s DS.

Účastníci, kteří mají vážný zájem, mohou vyplnit závaznou přihlášku zde na tomto odkazu a následně obdrží fakturu s pokyny k platbě. Přihláška je platná až po zaplacení kurzovného.

Sobotní divadelní dílna

Zdravíme všechny v novém roce! Na vědomí se dává (staro)nová aktivita – jednou za 3 týdny proběhne v Úsměvech v sobotu od 9:30 do 12:30 divadelní dílna pod vedením zkušené dramaterapeutky a herečky Divadla Aldente, Ivety Kocifajové. Dílna je určená pro všechny zájemce a podle složení účastníků se přizpůsobí konkrétní program. Dílna se předpokládá bez účasti rodičů, Iveta bude mít k dispozici asistentky. Rodiče zůstanou, jen pokud to bude pro „fungování“ dítěte nezbytně nutné. Cena za dopoledne je 50 Kč (nečlen 150 Kč).

Termíny sobotních dílen: 29.1., 19.2., 12.3., 2.4., 23.4., 14.5., 4.6.

Bližší informace k jednotlivým dílnám budou k dispozici přihlášeným účastníkům vždy na začátku týdne, kdy se dílna koná.

Prosíme zájemce o vyplnění předběžné přihlášky na odkazu https://forms.gle/ossgP6ogpXfuNVSF8

Po svíčkách k Betlému 2021!

NEDĚLE 19. PROSINCE 2021

Útěchov u Vranova

Přihláška ZDE

Milí rodiče a kamarádi Úsměvů,

vzhledem k epidemiologické situaci jsme se rozhodli místo tradičního vánočního setkání zopakovat loňskou úspěšnou akci Cesta za Betlémem. Pojďte se s námi vydat znovu po svíčkách k Betlému, kde bude živá Marie, Josef a Ježíšek, u kterého pak na děti čekají dárečky.

JAK TO CELÉ BUDE?

  • Přijeďte v neděli 19.12. mezi 16 a 17 hodinou do Útěchovazastávka autobusu 57 Útěchov nebo parkoviště zde.
  • Na parkovišti již uvidíte někoho od nás se stolečkem, občerstvením a světýlkem, který bude organizovat cestu jednotlivých rodin k Betlému. Říkejme mu „startér“.
  • Můžete donést nějaké cukroví, které necháte startérovi pro sebe i ostatní (nemusíte).
  • Startér bude vysílat jednotlivé rodiny tak, aby každá rodina mohla jít samostatně. Některé rodiny mohou jít i spolu, pokud budou chtít a umožní to současně aktuální opatření. Jedná se ale spíše o romantickou intimní cestu, která se hodí pro menší skupinu.
  • Každá rodina se vydá po svíčkách do lesa na trasu dlouhou maximálně 500m. Po cestě budou dvě zastávky s úkoly. Na konci cesty bude živý Betlém. Rodina může Ježíškovi dát dárek, který si doma nachystá (např. obrázek), nebo třeba zazpívat písničku. Ježíšek dá dětem za odměnu dárečky.
  • Kdo se bojí, nechť přijede již v 16h, aby vycházel ještě v době, kdy není úplná tma. Cesta lesem se dá nahradit kratší cestou po cestě, kde je i více světla.
  • Starší a odvážné děti naopak nemusejí mít dáreček hned u Ježíška, ale mohou podniknout ještě „bojovou hru“- Ježíšek je navede, kde dále mají dárečky hledat.
  • Přestože cesta bude po svíčkách, doporučujeme vzít si baterky (event. můžeme zapůjčit). Zcela jistě je nutné mít pevnou obuv a počítat s případným zablácením.
  • Po návratu se můžete občerstvit teplým čajem a cukrovím u startéra nebo můžete pokračovat v povídání s ostatními rodinami – v rámci aktuálních epidemiologických opatřeních – v místní restauraci ZDE.

Vyplňte přihlášku ZDE, nejpozději do čtvrtka 16.12.!!!

V případě dotazů se obracejte zde:
Hana Zemanová
info@usmevy.cz
725 240 919

Výroční zpráva 2020 a nový výbor spolku

Dne 5.listopadu 2021 proběhla na Nerudově členská schůze spolku. Byla schválena výroční zpráva za rok 2020, která tak rozšířila naši sekci výročních zpráv.

Z důvodu uplynutí funkčního období proběhla i nová volba výboru spolku a kontrolní komise.

Výbor spolku bude v následujícím tříletém období pracovat ve složení:

Hana Zemanová – předsedkyně

Karla Trusková – místopředsedkyně

Táňa Vrbková – členka výboru

Kontrolní komise bude pracovat ve složení:

Zuzana Straková (Tomíčková) – předsedkyně

Helena Kopečná – členka komise

Andrea Lásková – členka komise

Do výboru spolku se rozhodla znovu již nekandidovat Jitka Vrbková, které bychom chtěli poděkovat za veškerou práce a nasazení, které pro Úsměvy v minulých letech vynaložila.

Zlatý kolovrat Divadla Aldente opět po roce v Lechovicích!

Známá Erbenova balada o lásce, zradě a spravedlnosti rozžívá okolí Lechovického kostela.

Ve středu 18. srpna se okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Lechovicích po roce opět rozezvučí známými verši Karla Jaromíra Erbena: divadelní inscenaci Zlatého kolovratu, ve které diváci putují spolu s příběhem rozlehlým prostranstvím lechovické farnosti, připravilo brněnské nezávislé Divadlo Aldente. Reprízy je možné shlédnout každý den od čtvrtka 19. do neděle 22. srpna.

Kromě netradičního prostoru je inscenace výjimečná i svým obsazením: vedle profesionálních herců zde hrají i mladí herci s Downovým syndromem nebo jiným druhem handicapu. Divadlo Aldente s tématem Downova syndromu soustavně pracuje, a to nejen svou dramaturgií, ale především na jevišti – herci s postižením jsou rovnocennými partnery profesionálním divadelníkům.

„Downův syndrom na jevišti není handicap, ale možnost jak vidět svět trochu jinak a jinak ho také umět zahrát. Herci mají mnohem intenzivnější prožívání přítomného okamžiku a mohou tak být “běžným” hercům velkou inspirací.” vysvětluje režisérka Jitka Vrbková.

Herec a moderátor Filip Teller, který v inscenaci ztvárňuje spolu s Martinou Truskovou a Eliškou Vrbkovou trojroli zlé macechy, také popisuje svou novou zkušenost s herci s Downovým syndromem: „Pravdivost na prvním místě z nich dělá herecké partnery, kteří vám na každé zkoušce a každém představení připraví nejedno překvapení. Nad to vše vidí ve hře a ději nuance, které já svým obyčejným pohledem vidět nedokážu.”

Erbenův Zlatý kolovrat je jednou z mála jeho balad se smířlivým koncem. Hrajeme v něm o iluzích, oblouznění a čisté lásce, tedy tématech, která v podání našich herců musejí vyznít 2 upřímně. Vždyť „naši mladí herci s Downovým syndromem po lásce velmi touží. Najít celoživotní lásku je těžké i pro člověka bez jinakosti, ale pro ně to může být ještě těžší: brání jim v tom zákazy rodičů nebo zkrátka fakt, že jejich láska k člověku bez handicapu bývá málokdy opětována. Mnohem snadněji se také nechají „napálit”, což je i motiv Erbenova Zlatého kolovratu.” vysvětluje Vrbková.

Ústřední dvojici na jevišti ztvární Martin Kříž a Zuzana Filoušová. Každé představení začíná v devět hodin večer, za tmy, abychom dokázali plně využít světla, která tvarují scénu i atmosféru. Buben, harmonika a flétny se prolínají se zpěvem a verši. V následující hodině plné hudby se představí více než dvacítka herců. Po skončení netradičního zážitku zve celý inscenační tým diváky na společné posezení u ohně. Diváci ze vzdálenějších lokalit mají dokonce možnost na faře přespat.

Divadlo Aldente – Jitka Vrbková – K. J. Erben – Zlatý kolovrat

Scénář a režie: Jitka Vrbková

Hudba: Marie Hnyková, Markéta Břundová

Hrají: Iveta Kocifajová, David Tchelidze, Filip Teller, Zuzana Filoušová, Martina Trusková, Eliška Vrbková, Hana Bartoňová, Barbora Šotkovská, Monika Pekařová, Martin Kříž, Martin Polišenský, Václav Šarkózy, Jakub Zahálka.

Scéna: Zuzana Hejtmánková, Tomáš Madro

Kostýmy: Kateřina Dvořáková, Alice Šindelářová

Obnovená premiéra: středa 18. 8. 2021 ve 21:00, kostel Navštívení panny Marie v Lechovicích a blízká fara, Lechovice 66, 671 63

Další reprízy: 19. – 22.8., pokaždé od 21:00. Představení začínají před Lechovickým kostelem.

Na představení se nevybírá vstupné, je však možné přispět dobrovolným příspěvkem. Je vhodná, avšak ne nutná rezervace – zde.

Premiéra: středa 12. 8. 2020 v 21:00. Kostel Navštívení panny Marie v Lechovicích a blízká fara, Lechovice 66, 671 63

www.divadloaldente.cz

Inscenace vznikla ve spolupráci s Janáčkovou akademií múzických umění v Brně. Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Eta.

Taneční a pohybová terapie pro mladší děti s DS – podzim 2021

Zveme Vás a Vaše děti na ukázkovou lekci taneční a pohybové terapie pro děti mladšího školního věku v úterý 31. srpna od 16,30 do 17,30h v prostorách spolku Úsměvy. Taneční terapie pořádá organizace Proty boty, sekce Cyranovy boty. Proty boty již mají s taneční a pohybovou terapií v našem spolku předchozí zkušenost.  Zájemcům o pravidelné lekce taneční terapie nabízíme zapojení do projektu „Pomáháme tancem“, který zahrnuje 12 lekcí taneční a pohybové terapie pro mladší školní děti od 21.9. do 14.12. 2021 pro malou skupinu 4-8 dětí. Lekce budou probíhat v Úsměvech každé úterý 16,30 – 17,30h

Náplní lekcí jsou kreativní pohybové a taneční hry, básničky s pohybem, prožitková taneční improvizace se zadaným tématem, rytmická cvičení, cvičení na propojení pohybu s hudbou, pohyb s psychomotorickými pomůckami (šátky, obruče, padák apod.). Výstupem projektu je vytvoření taneční choreografie prezentované rodičům. Děti se díky taneční terapii učí vnímat svoje tělo a vyjadřovat se prostřednictvím pohybu. Rozvíjí svoje motorické, ale i psychosociální dovednosti jako je spolupráce, empatie, kreativita, soustředění, paměť, prostorová představivost a uvolnění tělesného i duševního napětí.

Kurzovné: 600 Kč/12 lekcí

Projekt Pomáháme tancem se uskutečňuje za finanční podpory Statutárního města Brna a kurzovné je částečně dotováno.

Přihlásit se na zkušební lekci 31.8. můžete zde ve formuláři.  Lektorka Jitka Mozorová Vám ráda odpoví na Vaše otázky ohledně terapie na emailu tanec@protyboty.cz nebo na telefonu: 739 472 387. 

Divadlo Aldente chystá Antigonu

Když v roce 2014 začalo Divadlo Aldente do svých inscenací zapojovat herce s Downovým syndromem, nikoho by zřejmě nenapadlo, že jednoho dne se tito herci naučí složité Sofoklovy verše a svébytným způsobem zpracují těžké téma antické tragédie: je lépe naslouchat vládcům nebo bohům, tedy svému svědomí?

V inscenaci Jitky Vrbkové se představí jak herci s Downovým syndromem nebo jiným druhem handicapu (Martin Kříž, Eliška Vrbková, Hana Bartoňová, Jakub Zahálka, Lukáš Suchánek), tak profesionální herci bez něj (Lukáš Rieger, Iveta Kocifajová, Zuzana Škopová, Tomáš Král, Jan Kyncl). Inscenace prolíná hudebnost Sofoklových veršů v překladu Ferdinanda Stiebitze a scénickou hudbu Jana Kyncla.

Premiéra v pondělí 28.června v 19h
Divadlo Barka, Svatopluka Čecha 35a, Brno
Reprízy:
úterý 29.června v 10h
čtvrtek 30.září v 19h
pondělí 6. prosince v 19h

Více informací a rezervace vstupenek: https://www.divadloaldente.cz/inscenace/antigona/

Inscenace je součástí projektu Divadelní fakulty JAMU spolufinancovaného TA ČR v rámci programu Éta.