Členská schůzce + večer na Nerudove

Klikněte pro zvětšení

 

V sobotu 18.května od 18 hodin proběhne členská schůze Spolku Úsměvy, po které bude následovat Relaxační muzikoterapie a Večer na Nerudove (tedy klábosení u vínka a dalších dobrůtek).

Sejdeme se v místě spolku, tedy Nerudova 7, páté patro.

Akce je primárně určena pro rodiče, pro děti nebude zajištěn program ani asistentky. 

S sebou: něco na zub nebo něco na pití, karimatku a deku na relaxační muzikoterapii (nějaké tam jsou, ale určitě ne pro všechny)

Pro mimobrněnské otevíráme možnost přespání na místě konání ve vlastním spacáku. Pokud to není vyhovující, můžete zkusit oslovit některou z brněnských rodin, jistě vás ubytuje u sebe doma.

Pojďme se společně zamyslet, co se nám za uplynulý rok podařilo a co by bylo ještě dobré zavést nebo vylepšit! Děkujeme všem rodičům, kteří se aktivně zapojují do chodu spolku. Veškeré úspěchy a dobré akce zažíváme právě jen díky nim!

PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI / ODHLÁŠENÍ Z AKCE

 

Milan Uhde hostem Milana Kosmáka, autora s DS

Klikni pro zvětšení

Milan Kosmák, který o sobě říká, že je „nélepší brněnské herec a autor“, usedne za jedním stolem s Milanem Uhde, známým spisovatelem a dramatikem. Autorské čtení těchto autorů ponese souhrnný název Co na sebe vím? a je realizováno Divadlem Aldente, jehož soubor tvoří herci s chromozomem navíc i bez něj.

Oba autoři mají mnoho společného: narození v době, která jim nepřála, mnoho úspěchů, ale také nepochopení. O tom všem povídají s velkou upřímností, i když každý zcela originálně po svém. Milan Uhde bude číst z knihy Rozpomínky: Co na sebe vím. Milan Kosmák bude číst své dosud nepublikované texty, tematicky podobné názvu knihy. Jeho humor i otevřenost dovolují nahlédnout do duše člověka, který je obdařen chromozomem navíc…

 

Moderuje Jitka Vrbková.

Neděle 5. května v 17 hodin Klub Leitnerova

Zajistěte si vstupenky na tomto odkazu, prosím včas.

Volná hra u dětí s DS

Milí rodiče, zveme vás na speciální klubečkové setkání dne 10.4. 2019 od 10-13h, které bude výjimečné svým programem. Můžete se dozvědět, jak podporovat volnou hru vašich dětí. Navštíví nás Mgr. Terezie Hradilková s programem „Volná hra u dětí s Downovým syndromem“.

Hra je pro všechny děti přirozenou činností, zažívají při ní mnoho radosti a jejím prostřednictvím poznávají svět a získávají první zkušenosti. Zároveň je i závažnou etapou vývoje, kterou nelze vynechat ani podceňovat. Je na schopnosti rodičů nebo odborníků (vychovatelů, poradců rané péče, terapeutů) detailně pozorovat hru dítěte, umět rozeznat způsob, fázi hry dítěte a pomáhat mu úpravou prostředí a podněty hru rozvíjet.

Dětskou hru považujeme za tak samozřejmou, že si ani neuvědomujeme, co některé děti postrádají, když si nemohou hrát, a jak důležitá hra je pro jeho vývoj. Často opomíjíme, že děti s postižením si příliš málo hrají a že učit děti si hrát je samo o sobě cílem…

Pár slov o lektorce :

Mgr. Terezie Hradilková

Vystudovala speciální pedagogiku na UK. 25 let se zabývala zakládáním a řízením rané péče v ČR a v zahraničí. Pracovala jako poradkyně rané péče, metodička a ředitelka Společnosti pro ranou péči-organizace rané péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. 
Obdržela stipendium mezinárodní asociace Ashoka pro sociální inovace, věnuje se deinstitucionalizaci a řízení změn v sociálních službách.
Témata podpora rodiny, rodina dětí s postižením, komunikace s dětmi s postižením, advokacie a sebeadvokacie, sociální začleňování… jsou jejím prioritním zájmem. V roce 2018 vyšla v nakladatelství Portál její kniha „Praxe a metody rané péče v ČR“, určená rodičům i odborníkům.
V současné době působí jako lektorka, konzultantka a supervizorka v ČR a zahraničí, spolupracuje s organizací Rytmus na kurzu pro rodiče „Jak se stát obhájcem práv lidí s postižením “ a na programu Rodičovská fóra pro inkluzi.  

Ve středu 10.4.2019 od 10 do 13hod, ve spolupráci s vašimi dětmi.

 

21 PŘÍLEŽITOSTÍ JDE DO FINÁLE!

Milí naši podporovatelé!

Jsme neuvěřitelně nadšení z posledního vývoje projektu 21 Příležitostí pro dobrý skutek! Děkujeme všem dárcům, kteří se rozhodli dát dětem s Downovým syndromem dárek v podobě Polštářové místnosti. Den otevřených dveří s muzikoterapií v neděli 12.5. si tedy můžete zapsat do kalendáře! Sledujte naše stránky a FB pro další informace.

Vybraná částka je nyní, den před finále naší výzvy, vyšší, než původní výzva. To je úžasné! Děkujeme vám moc! Můžeme tak uvažovat například o kvalitnějším zátěžovém koberci. Rozšířily se nám možnosti pro řešení odhlučnění místnosti. Peníze, které po realizaci zbudou, poputují na pomůcky pro jednotlivé arteterapie a do fondu na nájemné.  

Kdo se ještě chcete podílet na našem dárku, do toho! Výzva 21 Příležitostí pro dobrý skutek je otevřena do zítřejší půlnoci. Můžete však zvolit i další formu podpory. Připravili jsme dva dlouhodobé dárcovské projekty, kterými doufáme pomoci zabezpečit činnost našich terapií a plynulé fungování naší organizace. Jsou to Logopedie a rozvoj kognitivních funkcí pro děti s DS a Podpora spolku Úsměvy. Tady lze kromě jednorázového příspěvku nastavit pravidelné přispívání libovolnou částkou, kterou si zvolíte. Na konci roku vám vaše příspěvky sečteme a vystavíme souhrnné potvrzení pro daňové účely. A pozor! Pro prvního dárce na každém z projektů máme připraven dárek i my – pošleme vám malé překvapení!

 

21 PŘÍLEŽITOSTÍ PRO DOBRÝ SKUTEK!

21.března je světový den Downova syndromu a proto od 1.března do 21.března 2019 vyhlašujeme 21 příležitostí pro dobrý skutek! Neboli 21 dnů, během kterých se budeme snažit získat finance na dárek pro naše děti ke světovému dni Downova syndromu – vybavení nově získané místnosti na Nerudově ulici pro účely ARTETERAPIE. Pomůžete nám?

Pro více informací klikněte na obrázek.

polstarova mistnost2upr2

Pozvánka Divadla ALDENTE

Lidé s Downovým syndromem mají k divadlu blízko, a tak není s podivem, že v Brně vzniklo divadlo, které právě takové herce vyhledává. Divadlo ALDENTE začalo před pěti lety s dětskými herci, nyní jsou již herci dospívající či dospělí a pomalu směřují k profesionalitě. Divadlo ALDENTE nyní hraje v Klubu Leitnerova a srdečně Vás zve na nejbližší představení:

Neděle 10.března Who am I?
Neděle 31. března Zeď
Neděle 14.dubna Who am I?
 
Prosíme, abyste si přes výše uvedené odkazy zajistili včas vstupenky. 
 

 

 

 

Den Downova syndromu: autorské čtení Marka Orko Váchy a Milana Kosmáka

Kdy: Sobota 16. března 14-17 hodin
Kde: kancelář Veřejného ochránce práv v Brně
Pro koho: pro lidi s DS a jejich rodiny i pro širokou veřejnost
Akce zdarma, nutné přihlášení ZDE
 

Program:

14-15 hodin
 • Slavnostní přivítání, svoji účast přislíbila paní ombudsmanka Mgr. Anna Šabatová.
 • Kdopak by se DS bál? – krátká divadelní revue Divadla Aldente, kde hrají herci s DS vedle profesionálních divadelníků
 • Občerstvení
 
15-17 hodin
 
Pro dospělé ve velkém sále:
 • Autorské čtení Marka Orko Váchy (biolog, genetik, kněz a spisovatel) a Milana Kosmáka (autor a herec s Downovým syndromem)
 • Součástí čtení budou rozhovory s autory i s dalšími speciálními hosty
 • Čtení nám zpříjemní vystoupení brněnského violoncellového folkového písničkáře Pavla Čadka

 

Pro rodiče s malými dětmi v malém sále:
 • Pro malé děti vznikne hernička v malém sále, kde bude plátno s přenosem dění z velkého sálu. Rodiče tedy mohou být se svými dětmi a přitom sledovat program.

 

Pro ostatní děti v tanečním sále:

 • Pro děti bude připravený program ve spolupráci s DDM Helceletka a za pomoci našich asistentek, studentek inkluzivní a speciální pedagogiky PedF MUNI.
 • Fotokoutek, malování na obličej, tanec a další
 
 
Světový den Downova syndromu je příležitostí k vzájemnému setkávání, sbližování a obohacování. Mezinárodní kampaň organizace Down Syndrome International (DSI) pro WDSD 2019 vyhlásila téma:

Leave No One Behind! (Nenechávejte nikoho pozadu!)

Nechť se nám to daří 16. března 2019 i všechny další dny!

 

Text organizace DSI k nahlédnutí zde:

Informace pro členy – 1. pol. 2019

Muzikoterapie

Bude probíhat vybrané pátky na Nerudově 7, a to:
15:15-16:30 mladší děti (do cca osmi let)
16:45 – 18:15 starší děti (nad osm let) a dospělí s DS
Termíny muzikoterapie:
22.února
22.března
26. dubna
17.května
21.června
Platí se příspěvek 50 Kč/člen a 150 Kč/nečlen

Setkání u příležitosti světového dne Downova syndromu (WDSD 2019)

Proběhne v sobotu 16.března 2019 od 14 do 17 hodin v sále Veřejného ochránce práv v Brně. Bude to velkolepé, těšit se můžeme na krátké divadlo, autorské čtení Milana Kosmáka (autora s Downovým syndromem). Naším hostem bude biolog, genetik, kněz a spisovatel Marek Orko Vácha. Pro děti a dospívající bude připraven program i s případnou asistencí a nejmenší děti mohou pobývat s rodičem v malém sále, kam bude přenášen obrazem i zvukem program z velkého sálu. Leták, přihlašovací formulář a podrobnější informace očekávejte v nejbližší době, již nyní si ale rezervujte termín, protože to bude stát za to!

Členská schůze + relaxační muzikoterapie pro rodiče + Večer na Nerudově

Proběhnou v sobotu 18.května od 17 hodin (bez dětí) na Nerudově 7. Po členské schůzi bude následovat odpočinkový a velmi příjemný večer. Pro mimobrněnské s možností přespání v prostorách spolku (nutný spacák).

Příspěvek 2019 a číslo nového bankovního účtu

Výše členského příspěvku pro rok 2019 je 500 Kč. Prosíme o platbu na nový účet, jeho číslo je: 2701573986/2010 . Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte. Jako vždy uvítáme platbu příspěvků co nejdříve.

 

ETIKA ON RUN – BĚH CAMPUSEM

Přidejte se v sobotu 1. prosince na běh brněnským Universitním Campusem! Každý běžecký tým bude složen z běžce (běžců) bez postižení a závodníka s Downovým syndromem (od nejmenších dětí v kočárku po dospělé). Pro někoho bude 1,5 km dlouhá trať hračka, pro jiného výzva. O rychlost tu ale vůbec nejde: důležité je najít k sobě cestu.

Akci organizuje Ústav lékařské etiky. http://www.med.muni.cz/etikaonrun/ 

Přihlašování pro závodníky bez handicapu můžete provést na této stránce

Přihlašování pro závodníky s Downovým syndromem: mailto:info@usmevy.cz

Výtěžek z akce půjde na podporu Úsměvů – spolku pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám.

Program:

 • 9.00 do 10.00 Registrace – před vstupem do Ústavu lékařské etiky v Univerzitním campusu
 • 10.00-11.30 Běh – vyznačena 1,5 km dlouhá trať Univerzitním campusem
 • 11.30-12.00 Vystoupení pěveckého sboru – prostory Ústavu lékařské etiky
 • 12.00 Vyhlášení  vítězů a předání startovného na podporu organizace „Úsměvy“ – prostory Ústavu lékařské etiky
 • 12.30 Předpokládaný konec akce

Předvánoční setkání spolku

V sobotu 8. prosince 2018 se uskuteční tradiční setkání spolku na „Ibsence“. Těšit se letos můžeme na divadelní performanci Zimní královna, kterou pro nás chystají naši školáci pod vedením Ivety Kocifajové a Jitky Vrbkové z Divadla Aldente. 

Nebudou chybět ani asistenti a asistentky, studenti speciální a inkluzivní pedagogiky Masarykovy univerzity. Ti zajistí rodičům možnost příjemného popovídaní bez přítomnosti dětí, protože jen tak si mohou rodiče odpočinout a nabrat síly do vánočního maratonu. Na děti zase čekají úkoly, dárečky i diskotéka.

Ať děti či dospělí, všichni se už moc těšíme. 

Program:

9:00 příchod účinkujících a nácvik
9:15 příchod ostatních členů spolku
9:30 úvod asistentů a asistentek, představení programu
9:45 divadelní vystoupení našich školáků s názvem Zimní královna
10:05 – 10:50 pro děti úkoly, pro rodiče volný program
10:50 předávání dárečků
11:00-11:30 diskotéka
do 12:00 konec

Oceníme, když vezmete nějaké dobrůtky, cukroví atd.

Akce je pro členy spolku, přihlašujte se na info@usmevy.cz a uveďte jméno dítěte s DS a jeho věk a jména sourozenců, kteří se zúčastní, a jejich věk (kvůli dárečkům). Děkujeme!