Konzultace s terénní učitelkou

Nově nabízíme možnost online konzultací s terénní učitelkou, Mgr. Petrou Dočkalovou.

Petra Dočkalová se zabývá nejčastěji otázkami Co, Jak a proč v souvislosti s učením. Využívá poznatky z Neurovědy, podporuje každého v procesu učení. Navštěvuje české školy a je lektorkou NPI – Společné vzdělávání.

Učení a myšlení

Již 25 let se Petra pohybuje dnes a denně ve světě učení, vzdělávání. Učení, s ohledem na fungování mozku, učení spojené s myšlením, učení, jako oboustranně obohacující se proces, učení aktivní, vědomé.  

Ve svém poslání považuje za stěžejní setkání s principy Zkušenosti zprostředkovaného učení (FIE). Filozofií, která věří v rozvoj každého z nás, pracuje se silnými i slabými stránkami, věří ve změnu (učit, učit se, myslet, plánovat, pracovat s cíli, emocemi, pracovat s hypotézami, strategiemi, vliv prostředí na učení a rozvoj). Společně s dětmi řeší například příčinu neúspěchu v učení, zprostředkování systému, sebekontrolu a vnitřní disciplínu.

Spolupracuje s dětmi, dospělými, rodinami, školami, komunitními centry, úřadem práce a dalšími, kteří ji osloví. Lektoruje, vede učební plány (věk není omezen).

Příklady zakázek:

  1. Neumím se učit, je toho hodně a nevyznám se v tom, potřebuji najít systém a efektivitu v učení
  2. Moje dítě se nechce učit, mluvit, nedodržuje pravidla
  3. Pořád se doma učíme, ale pořád tomu nerozumím
  4. Nejde mi matematika, čeština a další…….
  5. Potřebuji vymyslet, jak své žáky motivovat, jak to vymyslet, aby naše společné učení bylo příjemné a s respektem

Online konzultace – konkrétní možnosti, jak může Petra pomoci rodině s dítětem s DS.

Petra říká: jelikož se jmenuji Dočkalová „kde mne potřebují, tam se mne dočkají“.

Citáty, které vystihují Petřin postoj ke vzdělání, učení a myšlení, jsou: 

„Lidi je třeba učit, jak mají myslet, a ne to, co si mají myslet.“   Georg Christoph Lichtenberg

„Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.“ Albert Einstein