Setkání spolku

Do konce roku 2020 jsou v plánu následující akce. Některé z nich jsou otevřené i veřejnosti:

Den DS v Bruno parku
Neděle 22.3. dopoledne 9:00 – 13:00
Pro členy spolku

Slavnostní představení ke Dni Downova syndromu
Neděle 22.3. 19:00, Industra, Masná 9
Představení Divadla Aldente Zeď, ve kterém hrají herci s Downovým syndromem.

Výlet spolku
Červen 2020
Podrobné informace později.