Setkání spolku

V první polovině roku jsou v plánu: akce u příležitosti Světového dne Downova syndromu v březnu, výroční členská schůze v květnu, předprázdninový jednodenní výlet v červnu.

Sledujte, prosím, stránku Program