Setkávání rodičů

Rodiče se setkávají v rámci tzv. Večerů na Nerudově. Donesou si malé občerstvení a v příjemném prostředí spolkových prostor na Nerudove 7 společně diskutují o výchově dětí i o všem možném. Večery na Nerudove jsou někdy tematicky zaměřeny, spojeny s konkrétním programem (např. členská schůze, relaxační muzikoterapie aj.). Možnost přespání pro mimobrněnské.

Nejbližší setkání: bude upřesněno. Sledujte, prosím, stránku Program