Setkávání školáků

Děti mladšího školního věku a starší se mohou setkávat v rámci těchto akcí:

Muzikoterapie 

Arteterapie

Páteční odpoledne s Bárou