Setkávání školáků

Je naším velkým přáním, aby pravidelná setkávání pro školáky byla obnovena na podzim 2021.

Děti mladšího školního věku a starší se mohou setkávat v rámci těchto akcí:

Muzikoterapie 

Arteterapie

Páteční odpoledne s Bárou