Terapie, poradenství

Terapie se konají v našich spolkových prostorech na Nerudově 7 v pátém patře. Terapie jsou individuální (logopedie, rozvoj kognitivních funkcí) a hromadné spojené se setkáváním (muzikoterapie, arteterapie).
 
Logopedie
 
Rozvoj kognitivních funkcí
 
Muzikoterapie

Arteterapie

Kromě pravidelných terapií nabízíme psychologické poradenství a online konzultace při procesu učení. 

Psychologické poradenství 

Online konzultace při procesu učení

Ceny terapií

Ceny individuálních terapií: 150 Kč/člen, 350 Kč/nečlen
Ceny hromadných terapií – setkávání: 50 Kč/člen, 150 Kč/nečlen 

Psychologické poradenství: 300Kč/h člen, 800Kč/h nečlen

Online konzultace při procesu učení: 175Kč/30 min člen, 250Kč/30min nečlen

pozn.: Nižší cena platí pro členy Úsměvů v případě, že mají zaplacený členský příspěvek.

Platby za online hodiny plaťte tak, aby úhrada přišla na účet spolku nejpozději poslední den v měsíci, ve kterém terapie/konzultace proběhla. Účet spolku je: 2701573986/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, druh terapie/konzultace a přesné datum, kdy daná činnost proběhla.