Terapie, poradenství

Terapie se konají v našich spolkových prostorách na Nerudově 7 v pátém patře. Terapie jsou individuální (logopedie, rozvoj kognitivních funkcí) a skupinové, spojené se setkáváním (divadelní dílna, arteterapie…).
 
Logopedie
 
Rozvoj kognitivních funkcí
 
Muzikoterapie

Skupinové terapie

Kromě pravidelných terapií nabízíme psychologické poradenství a online konzultace při procesu učení. 

Psychologické poradenství 

Online konzultace při procesu učení

 

Dále nabízíme bezplatné prezenční poradenství pro rodiče, učitele či asistenty při vzdělávání dítěte s DS v MŠ a na 1. stupni ZŠ (Mgr. Hana Zemanová, tel. 725 240 919).

Konzultace čehokoliv z oblasti života s Downovým syndromem telefonicky Hana Zemanová (725 240 919), Karla Trusková (724 244 954) nebo email info@usmevy.cz.

 

Ceny terapií

Logopedie a rozvoj kognitivních funkcí: 150 Kč/h člen, 350 Kč/h nečlen
Skupinové terapie – setkávání: 50 Kč člen, 150 Kč nečlen 

Psychologické poradenství: 300Kč/h člen, 800Kč/h nečlen

Online konzultace při procesu učení: 175Kč/30 min člen, 250Kč/30min nečlen

pozn.: nižší cena platí pro členy Úsměvů v případě, že mají zaplacený členský příspěvek.

Prosba z administrativy – platby za online terapie plaťte tak, aby úhrada přišla na účet spolku nejpozději poslední den v měsíci, ve kterém terapie proběhla. Účet spolku je: 2701573986/2010Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, druh terapie a datum, kdy terapie proběhla. Děkujeme!