Volná hra u dětí s DS

Milí rodiče, zveme vás na speciální klubečkové setkání dne 10.4. 2019 od 10-13h, které bude výjimečné svým programem. Můžete se dozvědět, jak podporovat volnou hru vašich dětí. Navštíví nás Mgr. Terezie Hradilková s programem „Volná hra u dětí s Downovým syndromem“.

Hra je pro všechny děti přirozenou činností, zažívají při ní mnoho radosti a jejím prostřednictvím poznávají svět a získávají první zkušenosti. Zároveň je i závažnou etapou vývoje, kterou nelze vynechat ani podceňovat. Je na schopnosti rodičů nebo odborníků (vychovatelů, poradců rané péče, terapeutů) detailně pozorovat hru dítěte, umět rozeznat způsob, fázi hry dítěte a pomáhat mu úpravou prostředí a podněty hru rozvíjet.

Dětskou hru považujeme za tak samozřejmou, že si ani neuvědomujeme, co některé děti postrádají, když si nemohou hrát, a jak důležitá hra je pro jeho vývoj. Často opomíjíme, že děti s postižením si příliš málo hrají a že učit děti si hrát je samo o sobě cílem…

Pár slov o lektorce :

Mgr. Terezie Hradilková

Vystudovala speciální pedagogiku na UK. 25 let se zabývala zakládáním a řízením rané péče v ČR a v zahraničí. Pracovala jako poradkyně rané péče, metodička a ředitelka Společnosti pro ranou péči-organizace rané péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. 
Obdržela stipendium mezinárodní asociace Ashoka pro sociální inovace, věnuje se deinstitucionalizaci a řízení změn v sociálních službách.
Témata podpora rodiny, rodina dětí s postižením, komunikace s dětmi s postižením, advokacie a sebeadvokacie, sociální začleňování… jsou jejím prioritním zájmem. V roce 2018 vyšla v nakladatelství Portál její kniha „Praxe a metody rané péče v ČR“, určená rodičům i odborníkům.
V současné době působí jako lektorka, konzultantka a supervizorka v ČR a zahraničí, spolupracuje s organizací Rytmus na kurzu pro rodiče „Jak se stát obhájcem práv lidí s postižením “ a na programu Rodičovská fóra pro inkluzi.  

Ve středu 10.4.2019 od 10 do 13hod, ve spolupráci s vašimi dětmi.