Změny v Úsměvech

12. května 2018 se konala členská schůze s volbou nového výboru. Ve spolku dochází k některým změnám.

Dosavadní výbor ukončil k 12.5.2018 svou činnost. Byl zvolen nový výbor v tomto složení: Hana Zemanová – předsedkyně, Karla Trusková – místopředsedkyně, Jitka Vrbková – členka výboru. Hana Zemanová bude zaštiťovat Klub nejmenších a terapie, Karla Trusková bude mít na starosti finanční stránku spolku a Jitka Vrbková ve spolupráci s Janou Geierovou se budou starat o program na setkáních. Jitka Vrbková bude zároveň hlavní kontakt pro komunikaci s médii. Revizní komisi nově tvoří Hana Kutrová (předsedkyně), Andrea Lásková a Helena Kopečná.

Finanční situace Úsměvů je v současné době neuspokojivá, a tak bylo na členské schůzi odhlasováno zvýšení ročního členského příspěvku na 500 Kč od roku 2019. Členové Úsměvů mají nadále zvýhodněné ceny terapií.

Nově byl zřízen email info@usmevy.cz jako kontaktní email výboru spolku.

Další směřování Úsměvů

Úsměvy vždy fungovaly jako svépomocná skupina rodičů a za 12 let své existence vytvořily „záchrannou síť“ pro nové rodiče, pro něž je narození dítěte s DS náročnou životní zkušeností. Podařilo se také zajistit vlastní prostory na Nerudově ulici ve středu Brna v blízkosti příjemného parku. Na Nerudově se odehrává řada terapií, logopedie, Feuersteinova metoda, rozvoj kognitivních funkcí u nejmenších dětí. Úsměvy realizovaly také řadu osvětových akcí.

Na tuto činnost plánuje nový výbor navázat a zároveň ji prohloubit. Chtěli bychom, aby si přišly na své nejen nejmladší děti, ale i ty starší, ba dokonce dospěláci. A nejen ti, ale i jejich rodiče, sourozenci, kamarádi. Zaběhnutý systém setkání klubu nejmenších, setkání školáků a setkání spolku bychom rádi doplnili o další, například akce s poetickým názvem Večery na Nerudově, kde by se u vínka sešli rodiče a debatovali na předem dané téma (i na jakákoli jiná témata…).

Ve výboru nejsou placení zaměstnanci, nýbrž maminky v součtu devíti dětí a všichni víme, jak to bývá náročné. Když ale spojíme své síly, můžeme udělat dobré věci. Pojďme spolu komunikovat, spolupracovat a společně vytvořme dohromady organizaci, ve které všichni najdeme podporu jak pro nás rodiče, tak především pro naše děti. O možném dalším směřování se můžeme společně pobavit na nejbližší akci Večer na Nerudově (viz následující příspěvek), případně – pokud se nemůžete zúčastnit, můžete svá přání či nabídky pomoci zaslat emailem (spolekusmevy@gmail.com) a my je daného večera se všemi zkonzultujeme. Těšíme se a děkujeme!

Hana Zemanová, Karla Trusková, Jitka Vrbková