Arteterapie / Divadelní dílna / Muzikoterapie / Tanec

DIVADELNÍ DÍLNA
Lektor: Iveta Kocifajová
Dílna je určená pro všechny zájemce a podle složení účastníků se přizpůsobí konkrétní program. Dílna se předpokládá bez účasti rodičů, Iveta má k dispozici asistentky. Rodiče zůstanou, jen pokud to je pro „fungování“ dítěte nezbytně nutné. 

ARTETERAPIE
Terapeutka Mgr. Klára Svobodová – Čáslavková
Pro děti cca školního věku a starší
Na arteterapii s dětmi pomáhají asistenti/asistentky, akce probíhá bez rodičů.

TANEC
Lektor: Proty Boty – Jitka Morozová, Kateřina Hanzlíková
Pro děti s DS cca od 5 let
Dle přihlášených dětí řešíme konkrétní podobu výuky. V současnosti je nabídka pravidelných týdenních lekcí pro mladší děti s DS a víkendová setkání pro starší školáky jednou za měsíc. 

MUZIKOTERAPIE
Terapeuti: Jan Kyncl, Dagmar Říhová
Muzikoterapie má tři podoby:
MUZIKOTERAPIE – pro děti s DS bez ohledu na věk (u dětí s DS nad 15 let prosíme o konzultaci, zda je pro ně vhodná tato klasická muzikoterapie, nebo by byla lepší muzikoterapie tornádo.
MUZIKOTERAPIE TORNÁDO – určena dětem s DS nad 15 let, které jsou natolik akční, že berou mladším dětem možnost se projevovat (prosím konzultujte s námi, kam vaše dítě patří).
RELAXAČNÍ MUZIKOTERAPIE – určena rodičům a terapeutům. při relaxační muzikoterapii ležíte a hraje vám hudba. Může být zakončeno společným povídáním a občerstvením. 

Cena skupinových terapií
Platí se příspěvek : 50kč/členové spolku, 150kč/nečlenové

PROGRAM a PŘIHLÁŠENÍ zde!

Hledáme dobrovolníky – asistenty!

Máte-li zájem s námi spolupracovat, vyplňte, prosím, tento krátký formulář.  Při nejbližší příležitosti se vám ozveme.