Jak můžete pomoci

Náš spolek funguje především na dobrovolnické bázi. Chcete nám pomoci?

  • Můžete zaslat finanční dar na č. účtu 209236911/0300, vedený u ČSOB – Poštovní spořitelna Brno
  • Můžete u nás příležitostně i dlouhodobě působit jako dobrovolníci (zejména asistence dětem s DS na setkáváních spolku, případně příprava programu, pomoc s administrativou aj.)
  • Pomůže nám i to, když se budete spolu s námi zasazovat o zařazení lidí s Downovým syndromem do společnosti, šířit dobré jméno našemu spolku i lidem s DS.