Ohlédnutí za Etika on run 2019: aby Downův syndrom nebyl strašák

V sobotu 9. listopadu proběhl v prostorách a blízkém okolí Ústavu lékařské etiky MU v Brně již 2. ročník charitativního běhu Campusem. Letošní akce dostala příznačný název Etika on run: aby Downův syndrom nebyl strašák. Zaštítil ji olympionik a mistr Evropy, triatlonista Filip Ospalý. Výtěžek ze startovného putuje do našeho spolku a je úžasnou zprávou, že se podařilo vybrat 32.000 Kč! Finance budou použity na provoz terapií – speciální logopedie a rozvoj kognitivních funkcí.

Na trať vyběhli jak lidé bez handicapu, tak děti i mladí lidé s Downovým syndromem. Běželo se v areálu Univerzitního campusu mezi sochami významných českých a slovenských moderních sochařů. Kromě novinky letošního roku, trati dlouhé téměř 4km, byl hlavní událostí běh na 800m, oživený drobnými úkoly, který se běžel v týmech. Unikátnost běžeckých týmů spočívala v tom, že kapitánem každého z nich byl závodník s Downovým syndromem. Ostatní závodníci tak dostali šanci blíže se seznámit s člověkem s Downovým syndromem i s jeho rodinou, poznat něco radosti a možná i starostí, které tato genetická odchylka může do rodiny přinášet. Letos bylo nejstaršímu kapitánovi 20 roků a nejmladšímu 7 měsíců!

Cílem nebylo zvítězit, ale společně prožít hezké chvíle drobných radostí. Radost ze závodění může mít přece každý – bez ohledu na to, zda má či nemá Downův syndrom. Smyslem akce je vzájemně se od sebe učit a vzájemně se podporovat. Co schází lidem s Downovým syndromem je zjevné, ale co se nedostává těm, kteří ho nemají, není vždy viditelné. Díky spolupráci při závodu to mnozí odhalili.

Vedle sportovního zážitku byl připravený bohatý doprovodný program, který přinesl aktuální informace o Downově syndromu přímo z praxe. Jde především o výsledky výzkumu o sdělování diagnózy DS. Výzkum se uskutečnil na začátku roku 2019 mezi rodiči dětí s DS a jeho výsledkem se stala konkrétní doporučení lékařům ohledně sdělování diagnózy a celkového přístupu k rodinám dětí s Downovým syndromem.

Doprovodný program zahrnoval i originální fotografickou výstavu „Jsme tak jiní?“ – fotografie mladých lidí s DS i bez, prožívajících stejnou emoci, nebo vystoupení Pěveckého sboru Gymnázia Křenová. Díky IFMSA CZ Brno (Mezinárodní federace asociací studentů medicíny) si všichni mohli užít balónkovou show, ve které se suverénně největším hitem stala chobotnice. Zopakovalo se i loni velmi úspěšné malování na obličej. Občerstvení připravené dobrovolníky z okolí MUDr. Novotné bylo z domácí kuchyně, tedy vynikající, velký úspěch měl i „etický“ párek v rohlíku.

Hlavní organizátorkou celé akce je MUDr. Martina Novotná z Ústavu lékařské etiky MU, jejíž snahou je sbližování lékařů a rodin dětí s postižením: „Když se zjistí, že má dítě Downův syndrom, je to těžká situace jak pro rodiče, tak pro lékaře. Sdělování diagnózy rozhodně není lehká záležitost. Downův syndrom je zatím pro mnohé strašák… Aby tomu tak nebylo, je důležité, aby lékaři poznávali lidi s handicapem i v jejich reálném životě.“

Děkujeme všem zúčastněným rodinám a velkému množství dobrovolníků i běžců za skvělou atmosféru, kterou svou přítomností v sobotu 9. listopadu 2019 vytvořili. Na akci přišlo okolo 250 lidí a na etickou trať 800m vyběhlo celkem 17 týmů s kapitánem s DS. Už teď se těšíme na další ročník! 

Fotografie z akce, především z trati – díky panu fotografovi Jiřímu Kottasovi, jkottas.com

Běh 4km

Fotografie z akce – ostatní

 

Jsme tak jiní?