Osvěta veřejnosti

Akce na osvětu veřejnosti se konají příležitostně a mají za cíl seznámit veřejnost s různými aspekty života lidí s Downovým syndromem a jejich rodin.

Spolek Úsměvy dále dlouhodobě spolupracuje s Divadlem Aldente, kde hrají herci s Downovým syndromem a skrze uměleckou tvorbu tak výrazně formují smýšlení většinové společnosti.

 

Nejbližší akce pro veřejnost:

Etika on run
Sobota 9.11. dopoledne
Otevřeno i veřejnosti
Běh Campusem, kterého se účastní jak děti a dospělí s DS, tak závodníci bez handicapu. Tvoří tak společně tým, který překonává překážky. Akce ve spolupráci s Ústavem lékařské etiky MU v Brně.

Den otevřených dveří 
Neděle 20.10. 14-17
Slavnostní otevření nového vybavení spolkových prostor na Nerudove 7.
Otevřeno i veřejnosti.

 

V minulosti jsme zrealizovali např. tyto akce:

Den Downova syndromu 2019 v Kanceláři veřejného ochránce práv: host Marek Orko Vácha

Etika on run 2018: společný běh dětí s DS a závodníků bez handicapu

Brno o inkluzi: přednáška, divadlo, diskuse v rámci celorepublikového Týdne pro inkluzi 2018