Noc snů v brněnské ZOO

Noc snů v brněnské ZOO

Zveme vás  na Noc snů aneb Večer plný zážitků v Zoo Brno, která se uskuteční v pátek 3. 6. 2016 od 18.00 do 21.00 hodin. 

Noc snů (Dreamnight at the Zoo) pořádají zoologické zahrady celého světa vždy první pátek v červnu. Je určena pro chronicky nemocné a postižené děti. První Noc snů se uskutečnila v roce 1996 v Zoo Rotterdam, věnována byla dětem z tamní kliniky dětské onkologie. Zakladatelem a předsedou Dreamnight at the Zoo Foundation je Peter van der Wulp ze Zoo Rotterdam.

Celý článek

10 let s Úsměvy

vystava_201605Dovoluje me si Vás pozvat na vernisáž výstavy 10 let s Úsměvy, která se bude konat 24.5.2016 v 15 hodin ve foyeru odboru zdravotnictví  v budově Krajského úřadu JMK Žerotínovo nám 3, Brno.

Příspěvky 2016

Výše členských příspěvků na rok 2016 činí 400,- Kč.

Prosím o zaplacení formou:

  • bezhotovostně na účet sdružení u ČSOB a.s. – Poštovní spořitelna; č.ú. 209236911 / 0300
  • v hotovosti na každé akci o.s. Úsměvy

Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje

Barbora Bazalová

Kniha představuje aktuální teoretické poznatky o problematice mentálního postižení doplněné výsledky realizovaných výzkumů a zkušeností z praxe. Má pomoci především rodičům dětí s mentálním postižením zorientovat se v problematice. Do knihy byla zařazena témata, s nimiž by se rodiče dětí s postižením měli seznámit, například postavení rodiny ve společnosti, sourozenci dětí s mentálním postižením a inkluzivní vzdělávání. Věnuje se i konkrétním praktickým problémům, například hra dítěte s mentálním postižením, rozvoj sebeobsluhy nebo komunikačních schopností. Kniha obsahuje řadu kazuistik a příkladů z praxe.

brož., 184 s., 319 Kč

K zakoupení zde.