Týden pro inkluzi v divadle Polárka

Handicap nemá a nemusí člověka vyčleňovat ze společnosti, bránit mu
v nejrůznějších aktivitách a radostech – třeba hraní divadla

Ve dnech 17. – 23. října 2016 proběhne v divadle Polárka na Tučkově ul. Týden pro inkluzi. Úsměvy a divadlo Aldente  budou u toho a se zapojí inscenací „Maminko jsi důležitá jako šraňky v tunelu!“ v neděli 23.10.2016 v 15:30. Po představení následuje workshop. Akce se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna, Ing. Petra Vokřála.

Ve čtvrtek 20.10 v 17:30 proběhne Večer Být či nebýt SPOLU? Komponovaný večer Divadla Aldente
www.divadloaldente.cz Akce se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna, Ing. Petra Vokřála a za účasti ministryně školství Mgr. Kateřiny Valachové Ph.D..
Akce je zdarma a doporučujeme rezervovat si vstupenky na 724 042 852 , nebo na e-mailové adrese lexova@divadlopolarka.cz.  Více informací na www.divadloaldente.cz, případně kontaktovat: Jitka Vrbková, vrbkova.jitka@seznam.cz, 732 638 900

Týden pro inkluzi
Týden pro inkluzi je celorepubliková akce, pořádaná sdružením Rytmus, o.p.s. Jejím cílem je
podpořit integraci handicapovaných do většinové společnosti a překonávat informační i
praktické bariéry, se kterými se osoby s postižením ve svém životě potkávají.

Plakát akce

Předvánoční setkání 26.11.2016

Poslední listopadový víkend se sejdeme na Lesné na Ibsenové 1. Program bude upřesněn.

10 let Úsměvů

Deset let Úsměvů

Deset let Úsměvů

Koncem jara tohoto roku proběhla v sídle Jihomoravského kraje v Brně na Žerotínově náměstí výstava k deseti letům spolku Úsměvy. V úterý 24.května se uskutečnila vernisáž výstavy k deseti letům činnosti spolku Úsměvy, kterou zahájil náměstek hejtmana Roman Celý. Výstava ve vstupním  foyer  trvala do 17. června 2016.

Tisková zpráva Jihomoravského kraje

 

 

Příspěvky 2016

Výše členských příspěvků na rok 2016 činí 400,- Kč.

Prosím o zaplacení formou:

  • bezhotovostně na účet sdružení u ČSOB a.s. – Poštovní spořitelna; č.ú. 209236911 / 0300
  • v hotovosti na každé akci o.s. Úsměvy

Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje

Barbora Bazalová

Kniha představuje aktuální teoretické poznatky o problematice mentálního postižení doplněné výsledky realizovaných výzkumů a zkušeností z praxe. Má pomoci především rodičům dětí s mentálním postižením zorientovat se v problematice. Do knihy byla zařazena témata, s nimiž by se rodiče dětí s postižením měli seznámit, například postavení rodiny ve společnosti, sourozenci dětí s mentálním postižením a inkluzivní vzdělávání. Věnuje se i konkrétním praktickým problémům, například hra dítěte s mentálním postižením, rozvoj sebeobsluhy nebo komunikačních schopností. Kniha obsahuje řadu kazuistik a příkladů z praxe.

brož., 184 s., 319 Kč

K zakoupení zde.