Procházka Mariánským údolím

kadlecakV sobotu 24. červne 2017 vás zveme v rámci ukončení školního roku na procházku Mariánským údolím

Sraz: 9:45 na konečné zastávce autobusu č 55 MHD (Mariánské údolí) Zde je také možnost parkování.

Doprava na konečnou: * autem,  www.mapy.cz  – zadat Mariánské údolí Brno

 * MHD autobusem č. 55; odjezd ze zastávky Židenice – Stará osada  

 Odchod z konečné je v 10:00 hod !!!

buffetCesta je vhodná i pro kočárky (asfaltka), pro děti minizoo, různé atrakce

Cíl, délka trasy a doba návratu: po vzájemné domluvě dle počasí, schopností a nálady rodičů (děti vydrží všechno). Kratší nebo delší trasa. Občerstvení a pití s sebou nebo možnost navštívit některé občerstvovací zařízení podél cesty.   

Prosím o potvrzení účasti nebo neúčasti do 22. 6. 2017,  sms: 721 908 838;

email: marta.kl@centrum.cz     

Sociální problematika

Zveme Vás na besedu s paní Monikou Drgelovou Dis, sociální pracovnicí Magistrátu města Brna, odbor sociální péče

Beseda proběhne 13.5.2017 na Ibsenově 1, Brno Lesná

Začátek: 9:15

Program:

 • členská schůze spolku Úsměvy (aktivity a hospodaření v roce 2016, výroční zpráva, aktivity a rozpočet na rok 2017, volba člena kontrolní komise)
 • beseda s paní Monikou Drgelovou, která nás seznámí se základním sociálním poradenstvím – dávky pro osoby se zdravotním postižením,  dávky státní sociální podpory (příspěvek na bydlení), zprostředkování pomoci od jiných pomáhajících organizací, informace ohledně parkovacího průkazu aj.
 • dotazy rodičů, diskuse
 • pro děti program v tělocvičně
 • různé

Termíny sobotních setkání v roce 2017

 • 25.3
 • 13.5.
 • 24.6.
 • 23.9.
 • 25.11.

Sociální problematika

Vážení rodiče,

Pokud byste potřebovali pomoc nebo radu v oblasti sociální problematiky, máte možnost se obrátit na Odbor sociální péče MMB – na paní Moniku Drgelovou, Dis.


Celý článek

10 let Úsměvů

Deset let Úsměvů

Deset let Úsměvů

Koncem jara tohoto roku proběhla v sídle Jihomoravského kraje v Brně na Žerotínově náměstí výstava k deseti letům spolku Úsměvy. V úterý 24.května se uskutečnila vernisáž výstavy k deseti letům činnosti spolku Úsměvy, kterou zahájil náměstek hejtmana Roman Celý. Výstava ve vstupním  foyer  trvala do 17. června 2016.

Tisková zpráva Jihomoravského kraje

 

 

Příspěvky 2016

Výše členských příspěvků na rok 2016 činí 400,- Kč.

Prosím o zaplacení formou:

 • bezhotovostně na účet sdružení u ČSOB a.s. – Poštovní spořitelna; č.ú. 209236911 / 0300
 • v hotovosti na každé akci o.s. Úsměvy

Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje

Barbora Bazalová

Kniha představuje aktuální teoretické poznatky o problematice mentálního postižení doplněné výsledky realizovaných výzkumů a zkušeností z praxe. Má pomoci především rodičům dětí s mentálním postižením zorientovat se v problematice. Do knihy byla zařazena témata, s nimiž by se rodiče dětí s postižením měli seznámit, například postavení rodiny ve společnosti, sourozenci dětí s mentálním postižením a inkluzivní vzdělávání. Věnuje se i konkrétním praktickým problémům, například hra dítěte s mentálním postižením, rozvoj sebeobsluhy nebo komunikačních schopností. Kniha obsahuje řadu kazuistik a příkladů z praxe.

brož., 184 s., 319 Kč

K zakoupení zde.