Setkávání

Setkávání dětí s Downovým syndromem a jejich rodičů je důležitou podporou rodin dětí s DS. Organizujeme několikero setkání rozdělených pro různé skupiny, ale i setkávání spolková, tedy úplně pro všechny. Věříme, že dobrá psychická kondice rodičů i dětí je základním předpokladem pro dobrý rozvoj dítěte a jeho integraci do většinové společnosti. Během setkání se rodiny vzájemně podporují, sdílejí zkušenosti, pomáhají si hledat řešení některých situací, typických pro rodiny dětí s DS.  

Setkání spolku

Setkání nejmenších

Setkání školáků

Setkání rodičů

 

Dobrovolnictví

Rádi byste se stali čas od času dobrovolnými asistenty na našich akcích? V tom případě prosím vyplňte tento krátký formulář.