Sexualita a partnerství lidí s Downovým syndromem v období dospívání

V pátek 10.3.2023 v 16:00 – 18:30 a v sobotu 11.3. v 9:30 – 12:00 proběhne v Úsměvech workshop pro naši mládež s tematikou sexuality a bezpečného chování.

Dříve bylo téma sexu u osob s mentálním postižením, tedy i u osob s Downovým syndromem, naprosto tabu. Když se o něm začalo více mluvit, vyšlo na povrch, že naprostá většina populace má o této problematice absolutně mylné mínění. Příkladem takového mínění je, že lidé s mentálním postižením jsou asexuální, protože mohou mít míru mentální úrovně srovnatelnou s dítětem. I když má člověk mentální úroveň dítěte, v ostatních oblastech, tedy i v oblasti pohlavního dospívání, se ale vyvíjí dále. Když lidem s mentálním postižením úplně zavřeme dveře před sexuálními potřebami, neznamená to, že daný člověk nikdy mít sexuální potřeby nebude. Většinou dospívající s Downovým syndromem nemají dostatek informací, protože jim je nikdo neposkytuje právě z důvodu zamezení rozvíjení sexuálních potřeb a partnerských vztahů. Oni jsou pak deprivovaní, protože je jim odepřeno a zamezováno naplnit sexuální a partnerské potřeby, které jsou přirozené. Nějakou formu takových potřeb má každý. Potom dochází k nežádoucímu chování, kterým jako jedním z mála může být i masturbace na veřejnosti. Je tedy důležité neizolovat mladé lidi s DS od těchto potřeb, ale naučit je, jak s takovými potřebami nakládat žádoucím způsobem.

Dále je sexuální výchova/osvěta nesmírně důležitá z důvodu prevence sexuálního zneužívání. Lidé s mentálním postižením se často stávají oběťmi sexuálního zneužívání a to hlavně z důvodu, že v této oblasti nejsou edukováni. Pachatelé mají za to, že tito lidé mají natolik oslabené poznávací a vyjadřovací schopnosti a úsudek, že nerozpoznají, že takové chování je nepřijatelné a spoléhají se, že o tom nebudou umět mluvit nebo že jim nikdo nebude větřit. Proto jsou pro ně snadným cílem. Takovým pachatelům jdeme naproti v případě, že s dětmi/dospívajícími a dospělými s jakýmkoliv mentálním postižením odmítáme o této problematice – prevenci mluvit. Ze stejného důvodu se také může stát, že osoby s Downovým syndromem – mentálním postižením, se samy mohou dopouštět sexuálního zneužívání.

Pro mladé mám připravený workshop, který budu realizovat ve dvou částech. Každý z dospívajících dostane brožuru, kterou jsem vytvořila speciálně pro dospívající s DS. Má jednoduchý text a obrázky a bude osnovou náplně workshopů. Samotný pohlavní styk a provozování sexu budu rozebrat spíš okrajově a budu se zaměřovat zejména na zásady, kterými předejít sexuálnímu zneužívání, nežádoucímu chování a podobně.

V případě, že máte nějaké otázky, výhrady nebo potřebujete cokoli objasnit, budu moc ráda, když se ozvete na email lucievalicova@gmail.com

Bc. Lucie Valičová, autorka workshopu.

Přihlášky zde.