Program

Prosinec

Út 1.12.16:30 – 18:00MUZIKOTERAPIEděti s DS zrušeno
Út 1.12.18:00-19:00MUZIKOTERAPIE TORNÁDOakční děti s DS od 15 let zrušeno
So 5.12.11:00-13:00 ETIKA ON RUN ONLINEčlenové spolku,
veřejnost
ZAPOJTE SE!
Více zde.
So 12.12.9:00-12:00TANECděti s DS zrušeno
So 19.12.16:00-18:00PO SVÍČKÁCH K BETLÉMU!
(venkovní akce s dárečky pro děti)
členské rodiny,
přátelé
Přihlásit se!

Aktuální činnost

Vážení rodiče,

Během nepříznivé epidemiologické situaci fungují individuální terapie – speciální logopedie a rozvoj kognitivních funkcí prostřednictvím online výuky, speciální logopedie byla již částečně obnovena i prezenčně ( za dodržení aktuálních protiepidemických opatření ).

Pravidelná práce je jedním ze základních pilířů vzdělávání dětí s DS. Snažíme se ji proto udržet i v této době, abychom neztratili vzácný čas, který s našimi dětmi máme. Objevila se tím šance i pro členy spolku, kteří běžně na terapie do Brna dojíždět nemohou z důvodu vzdálenosti – a někteří z nich již online výuku začali úspěšně využívat. Zájemci i noví zájemci, stále se můžete hlásit konkrétním terapeutkám, bližší informace byly zaslány členům spolku emailem. Domluvte se i na platformě, kterou při online setkání použijete (zoom, messenger, …).  

Nadále funguje psychologické poradenství a terapie pro rodiny s dětmi s DS, paní psycholožka nabízí možnost osobního setkání ve své pracovně, ale i online spojení. 

V provozu je také online poradenství pro rodiče, učitele či asistenty v oblasti obsahu vzdělávání dítěte s DS v MŠ a na 1. stupni ZŠ.

Každou středu platí pozvání na Online hodinku s Lenkou Cackovou. (16h – nejmladší děti, 17h – 1. stupeň ZŠ, 19h – 2.stupeň ZŠ a starší). Zájemci se přihlašují zde. Tento program končí v květnu a bude pokračovat opět v říjnu.

Platby za online terapie plaťte tak, aby úhrada přišla na účet spolku nejpozději poslední den v měsíci, ve kterém terapie proběhla. Účet spolku je: 2701573986/2010Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, druh terapie a datum, kdy terapie proběhla. 

Jsme rádi, že činnost Úsměvů může pokračovat alespoň tímto způsobem. Tématiku Downova syndromu a průběžné dění okolo našeho spolku můžete sledovat i na našem Facebooku.

Mgr. Hana Zemanová, předsedkyně spolku