Program

Podzim 2021

2.-6.10.Pobyt pro mladší děti Hostětín
6.-10.10.Pobyt pro starší děti Hostětín
So 30.10.9:30 – 12:30TANECškoláci
So 23.11. 9:30 – 12:30 TANEC školáci

Na podzim opět plánujeme:

  • klubeček – setkávání rodin s nejmenšími dětmi – středa dopoledne
  • Online hodinku s Lenkou Cackovou. (16h – nejmladší děti, 17h – 1. stupeň ZŠ, 19h – 2.stupeň ZŠ a starší). Zájemci se přihlašují zde.
  • sobotní setkávání školáků s náplní arteterapie nebo tanec
  • setkání spolku a členskou schůzi (termín bude upřesněn)
  • vánoční setkání spolku (termín bude upřesněn)

Vážení rodiče,

Během nepříznivé epidemiologické situaci fungují individuální terapie – speciální logopedie a rozvoj kognitivních funkcí prostřednictvím online výuky, speciální logopedie byla již částečně obnovena i prezenčně ( za dodržení aktuálních protiepidemických opatření ).

Pravidelná práce je jedním ze základních pilířů vzdělávání dětí s DS. Snažíme se ji proto udržet i v této době, abychom neztratili vzácný čas, který s našimi dětmi máme. Objevila se tím šance i pro členy spolku, kteří běžně na terapie do Brna dojíždět nemohou z důvodu vzdálenosti – a někteří z nich již online výuku začali úspěšně využívat. Zájemci i noví zájemci, stále se můžete hlásit konkrétním terapeutkám, bližší informace byly zaslány členům spolku emailem. Domluvte se i na platformě, kterou při online setkání použijete (zoom, messenger, …).  

Nadále funguje psychologické poradenství a terapie pro rodiny s dětmi s DS, paní psycholožka nabízí možnost osobního setkání ve své pracovně, ale i online spojení. 

V provozu je také online poradenství pro rodiče, učitele či asistenty v oblasti obsahu vzdělávání dítěte s DS v MŠ a na 1. stupni ZŠ.

Platby za online terapie plaťte tak, aby úhrada přišla na účet spolku nejpozději poslední den v měsíci, ve kterém terapie proběhla. Účet spolku je: 2701573986/2010Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, druh terapie a datum, kdy terapie proběhla.

Tématiku Downova syndromu a průběžné dění okolo našeho spolku můžete sledovat i na našem Facebooku.

Mgr. Hana Zemanová, předsedkyně spolku