Program

2022

10.3. a 11.3. 202316-18:30 a 9:30-12sexualita a partnerství lidí s DS v období dospívání (workshop)
12.3.2023 8:30 – 9:30 krasobruslení s Emilem zrušeno (jarní prázdniny)
26.3.2023 8:30 – 9:30 krasobruslení s Emilem
26.3.202310:30 – 13:30 divadelní dílna
9.4.2023 8:30 – 9:30 krasobruslení s Emilem
15.4.2023 9:30 – 12:30 divadelní dílna
23.4.2023 8:30 – 9:30 krasobruslení s Emilem
6.5.2023čas bude upřesněnsetkání spolku na interaktivní výstavě BE In!
27.5.2023 9:30 – 14:00Etika on Run 2023
28.5.2023 9:30 – 12:30 divadelní dílna
10.6.2023 9:30 – 12:30 divadelní dílna
4.-6.10.2023Hostětín nejmenší
7.-11.10.2023Hostětín mladší
11.-15.10.2023Hostětín starší

Pravidelně funguje:

Na individuální terapie – speciální logopedie a rozvoj kognitivních funkcí, psychologické poradenství – je možné domluvit se s terapeuty i prostřednictvím online výuky, pokud je tato forma pro dítě za asistence rodiče zvládnutelná. Prezenční forma terapií probíhá za dodržování aktuálních protiepidemických opatření.

Pravidelná práce je jedním ze základních pilířů vzdělávání dětí s DS. Snažíme se ji proto udržet i v této době, abychom neztratili vzácný čas, který s našimi dětmi máme. Objevuje se šance i pro členy spolku, kteří běžně na terapie do Brna dojíždět nemohou z důvodu vzdálenosti – někteří z nich online výuku nyní úspěšně využívají. Zájemci i noví zájemci, stále se můžete hlásit konkrétním terapeutkám,  

Prosba z administrativy – platby za online terapie plaťte tak, aby úhrada přišla na účet spolku nejpozději poslední den v měsíci, ve kterém terapie proběhla. Účet spolku je: 2701573986/2010Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, druh terapie a datum, kdy terapie proběhla. Děkujeme!

Tématiku Downova syndromu a průběžné dění okolo našeho spolku můžete sledovat na našem Facebooku.

Dobrovolnictví

Rádi byste se stali čas od času dobrovolnými asistenty na našich akcích? V tom případě prosím vyplňte tento krátký formulář.