Program

2024

31.3.20248:30 – 9:45 krasobruslení s Emilem
14.4.20248:30 – 9:45 krasobruslení s Emilem
28.4.20248:30 – 9:45krasobruslení s Emilem
dále dle domluvy
11.5.20249:30 – 12:15divadelní workshop s Ivetou
14.6.202418:00 – 21:00večer na Nerudově (setkání rodičů)
14.-18.9.2024pobyt Hostětín mladší
18.-22.9.2024pobyt Hostětín starší
6.10.2024ETIKA ON RUN

Pravidelně funguje:

Na individuální terapie – speciální logopedie a rozvoj kognitivních funkcí, psychologické poradenství – je možné domluvit se s terapeuty i prostřednictvím online výuky, pokud je tato forma pro dítě za asistence rodiče zvládnutelná. Prezenční forma terapií probíhá za dodržování aktuálních protiepidemických opatření.

Pravidelná práce je jedním ze základních pilířů vzdělávání dětí s DS. Snažíme se ji proto udržet i v této době, abychom neztratili vzácný čas, který s našimi dětmi máme. Objevuje se šance i pro členy spolku, kteří běžně na terapie do Brna dojíždět nemohou z důvodu vzdálenosti – někteří z nich online výuku nyní úspěšně využívají. Zájemci i noví zájemci, stále se můžete hlásit konkrétním terapeutkám,  

Prosba z administrativy – platby za online terapie plaťte tak, aby úhrada přišla na účet spolku nejpozději poslední den v měsíci, ve kterém terapie proběhla. Účet spolku je: 2701573986/2010Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, druh terapie a datum, kdy terapie proběhla. Děkujeme!

Tématiku Downova syndromu a průběžné dění okolo našeho spolku můžete sledovat na našem Facebooku.

Dobrovolnictví

Rádi byste se stali čas od času dobrovolnými asistenty na našich akcích? V tom případě prosím vyplňte tento krátký formulář.