Program

Leden

18.1.9:00-12:00ARTETERAPIEděti s DS od 8 let

Únor

7.2.15:00-16:30MUZIKOTERAPIEděti s DS
7.2.16:45-18:15MUZIKOTERAPIEděti s DS
28.2.15:00-16:30MUZIKOTERAPIEděti s DS
28.2.16:45-18:15MUZIKOTERAPIEděti s DS

Březen

13.3.15:00-16:30MUZIKOTERAPIEděti s DS
13.3.16:45-18:15MUZIKOTERAPIEděti s DS
14.3.9:00 – 12:00 ARTETERAPIE děti s DS od 8 let
22.3.9:00-13:00Den DS – BRUNO PARKpro členy spolku
31.3.SEMINÁŘ – TANDEM:
JAK PODPOŘIT DÍTĚ S DS
PŘI JEHO ROZHODOVÁNÍ
veřejnost

Duben

17.4.10:00-17:00KONFERENCE – DÍTĚ S DS
V BĚŽNÉ ŠKOLE
veřejnost
17.4.15:00-16:30MUZIKOTERAPIEděti s DS
17.4. 16:45-18:15MUZIKOTERAPIEděti s DS
18.4.9:00 – 12:00 ARTETERAPIE děti s DS od 8 let

Květen

15.5.15:00-16:30MUZIKOTERAPIEděti s DS
15.5.16:45-18:15MUZIKOTERAPIEděti s DS
16.5.18:00-21:00VEČER NA NERUDOVE + ČLENSKÁ SCHŮZEčlenové spolku
29.5. 15:00-16:30 MUZIKOTERAPIE děti s DS
29.5. 16:45-18:15 MUZIKOTERAPIE děti s DS

Červen

6.6.9:00-16:00VÝLET ÚSMĚVŮrodiny
12.6.15:00-16:30MUZIKOTERAPIEděti s DS
12.6.16:45 – 18:15MUZIKOTERAPIE děti s DS
20.-27.6.CHORVATSKOrodiny