Rozvoj kognitivních funkcí

Lektorky pracují  v prostorách Úsměvů na Nerudově 7 v Brně s dětmi  přibližně od čtyř let věku a staršími. Práce s dítětem je individuální, trvá 30 nebo 60 minut a obsahuje cvičení:

  • na rozvoj rozumového, prostorového a smyslového vnímání
  • na rozvoj logického myšlení, myšlenkových operací (analýza, syntéza, třídění, srovnávání)
  • na rozvoj řeči
  • na rozvoj hrubé a jemné motoriky
  • na  rozvoj  paměti

Děti předškolního věku se učí důležitým pracovním návykům – schopnosti vydržet sedět na místě a pracovat s cizím člověkem. Školáci a mladí lidé si rozvíjejí osobnost a myšlení. Všechny lektorky jsou vyškolené terapeutky Feuersteinovy metody rozvoje kognitivních funkcí.

Součástí služby je i poradenství ve škole, jak s dítětem pracovat a rozvíjet jednotlivé oblasti kognitivních dovedností (bezplatné, náklady hradí spolek).

Terapeuté:

Mgr. Hana Zemanová (přijímá i nové zájemce, zejména nejmenší děti, předškolní příprava, mladší školní věk)
Čtvrtek celý den a pátek dopoledne.
 
Na terapie se objednávejte na tel.: 725 240 919 nebo na emailu hana@usmevy.cz