21 PŘÍLEŽITOSTÍ JDE DO FINÁLE!

Milí naši podporovatelé!

Jsme neuvěřitelně nadšení z posledního vývoje projektu 21 Příležitostí pro dobrý skutek! Děkujeme všem dárcům, kteří se rozhodli dát dětem s Downovým syndromem dárek v podobě Polštářové místnosti. Den otevřených dveří s muzikoterapií v neděli 12.5. si tedy můžete zapsat do kalendáře! Sledujte naše stránky a FB pro další informace.

Vybraná částka je nyní, den před finále naší výzvy, vyšší, než původní výzva. To je úžasné! Děkujeme vám moc! Můžeme tak uvažovat například o kvalitnějším zátěžovém koberci. Rozšířily se nám možnosti pro řešení odhlučnění místnosti. Peníze, které po realizaci zbudou, poputují na pomůcky pro jednotlivé arteterapie a do fondu na nájemné.  

Kdo se ještě chcete podílet na našem dárku, do toho! Výzva 21 Příležitostí pro dobrý skutek je otevřena do zítřejší půlnoci. Můžete však zvolit i další formu podpory. Připravili jsme dva dlouhodobé dárcovské projekty, kterými doufáme pomoci zabezpečit činnost našich terapií a plynulé fungování naší organizace. Jsou to Logopedie a rozvoj kognitivních funkcí pro děti s DS a Podpora spolku Úsměvy. Tady lze kromě jednorázového příspěvku nastavit pravidelné přispívání libovolnou částkou, kterou si zvolíte. Na konci roku vám vaše příspěvky sečteme a vystavíme souhrnné potvrzení pro daňové účely. A pozor! Pro prvního dárce na každém z projektů máme připraven dárek i my – pošleme vám malé překvapení!