Matematika krok za krokem (matematika podle Netty Engels)

Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací seminář zaměřený na výuku matematiky u dětí s poruchami učení nebo s mentálním handicapem, který se bude konat v Úsměvech. Využijte mimořádné příležitosti a přihlaste se co nejdříve, počet účastníků je omezen.

Jedná se o metodický seminář pro rodiče, učitele a asistenty integrovaných dětí, učitele speciálních škol a pracovníky speciálně pedagogických center

Kdy: sobota 15.10.2022 od 9.00 do 17.00 hod. (registrace od 8.30 hod.)   

Kde: prostory spolku Úsměvy, Nerudova 321/7, Brno – Veveří

Lektorka:  Mgr. Naděžda Kafková, Downsyndrom CZ

Účastnický poplatek: 850 Kč – v ceně jsou zahrnuty metodické materiály, pitný režim a drobné občerstvení

Akreditace: Vzdělávací program je akreditován MŠMT, účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře

Přihlášení: https://forms.office.com/r/4mmtw5q8Fm

Popis metody:

„Matematika podle Netty Engels“ je netradiční, ale osvědčená metoda vycházející z dlouholetých zkušeností holandské lektorky Netty Engels s výukou dětí s Downovým syndromem i jiným typem mentální retardace. Jedná se podrobně propracovaný systém výuky matematiky s využitím mnoha pracovních listů a specifických pomůcek (aritmetická pravítka, stovkové tabulky a pod.) Paní Netty Engels, autorka metody, mnoho let pracovala s dětmi s různým stupněm mentálního postižení a tuto metodu úspěšně používala. Tyto děti jsou žáky jak běžných základních škol, tak také škol speciálních. Všechny mají problémy s matematikou. Rodiče i učitelé výuku počítání často vzdávají se slovy: „Nikdy se počítat nenaučí, nebaví ho to, nemá matematickou představu, je to zbytečná práce.“ Ale pokusil se někdo objasnit, v čem je problém?

Velké většině těchto dětí chybí základy matematiky, nemají dostatečně rozvinuté kognitivní funkce, které jsou předpokladem pro úspěšné zvládání matematiky. Nemají představu o hodnotě daného čísla. Pokud již sčítají a odčítají, příklady zpravidla nepočítají, ale znají výsledky mechanicky (zpaměti). Peetjie, dcera paní Engels, se narodila s diagnózou Downův syndrom. Jelikož v té době (80. léta) neexistovala žádná výuková metoda ani učebnice, která by byla dostačující, začala Netty Engels stávající metody rozšiřovat a upravovat a vkládat mezi pracovní listy volné stránky. Postupně tak vyvinula následující metodu vhodnou nejen pro děti s postižením, ale i pro pomalé počtáře či děti s dyskalkulií.

Metodika je vhodná pro individuální práci integrovaného dítěte v běžné třídě i pro zefektivnění výuky u dětí s dyskalkulií.