Výroční zpráva 2020 a nový výbor spolku

Dne 5.listopadu 2021 proběhla na Nerudově členská schůze spolku. Byla schválena výroční zpráva za rok 2020, která tak rozšířila naši sekci výročních zpráv.

Z důvodu uplynutí funkčního období proběhla i nová volba výboru spolku a kontrolní komise.

Výbor spolku bude v následujícím tříletém období pracovat ve složení:

Hana Zemanová – předsedkyně

Karla Trusková – místopředsedkyně

Táňa Vrbková – členka výboru

Kontrolní komise bude pracovat ve složení:

Zuzana Straková (Tomíčková) – předsedkyně

Helena Kopečná – členka komise

Andrea Lásková – členka komise

Do výboru spolku se rozhodla znovu již nekandidovat Jitka Vrbková, které bychom chtěli poděkovat za veškerou práce a nasazení, které pro Úsměvy v minulých letech vynaložila.