Po svíčkách k Betlému!

SOBOTA 19. PROSINCE, Útěchov u Vranova

Přihláška ZDE

Milí rodiče,
epidemiologická situace nám nedovoluje uspořádat tradiční vánoční setkání na Ibsence, my jsme si ale vymysleli náhradu, která určitě stojí za to! Pojďte se s námi vydat po svíčkách k Betlému, kde bude živá Marie, Josef a Ježíšek (vzhledem ke covidu se spokojíme jen s těmito třemi…). U Ježíška pak na děti čekají tradiční dárečky.

JAK TO CELÉ BUDE?

 • Přijeďte v sobotu 19.12. mezi 16 a 17 hodinou do Útěchovazastávka autobusu 57 Útěchov nebo parkoviště zde.
 • Na parkovišti již uvidíte někoho od nás se stolečkem, občerstvením a světýlkem, který bude organizovat cestu jednotlivých rodin k Betlému. Říkejme mu „startér“.
 • Můžete donést nějaké cukroví, které necháte startérovi pro sebe i ostatní (nemusíte).
 • Startér bude vysílat jednotlivé rodiny tak, aby každá rodina mohla jít samostatně. Některé rodiny mohou jít i spolu, pokud budou chtít a umožní to současně aktuální opatření, jež zatím neznáme. Jedná se ale spíše o romantickou intimní cestu, která se hodí pro menší skupinu.
 • Každá rodina se vydá po svíčkách do lesa na trasu dlouhou maximálně 0,5km. Po cestě budou dvě zastávky s úkoly. Na konci cesty bude živý Betlém. Rodina může Ježíškovi dát dárek, který si doma nachystá (např. obrázek), nebo třeba zazpívat písničku. Ježíšek dá dětem za odměnu dárečky.
 • Kdo se bojí, nechť přijede již v 16h, aby vycházel ještě v době, kdy není úplná tma. Cesta lesem se dá nahradit kratší cestou po cestě, kde je i více světla.
 • Starší a odvážné děti naopak nemusejí mít dáreček hned u Ježíška, ale mohou podniknout ještě „bojovou hru“- Ježíšek je navede, kde dále mají dárečky hledat.
 • Přestože cesta bude po svíčkách, doporučujeme vzít si baterky (event. můžeme zapůjčit). Zcela jistě je nutné mít pevnou obuv a počítat s případným zablácením.
 • Po návratu se můžete občerstvit teplým čajem a cukrovím u startéra a můžete si popovídat s ostatními rodinami – v rámci aktuálních epidemiologických opatřeních (předpokládáme venku možnost až 20 osob dohromady).

Vyplňte přihlášku ZDE, nejpozději do čtvrtka 17.12.!!!

V případě dotazů se obracejte zde:
Jitka Vrbková
info@usmevy.cz
732 638 900

Etika on run – záznam

Navzdory coronavirové epidemii proběhl i letos již třetí ročník charitativního běhu Etika on run – tentokrát v online verzi. Podívejte se na sestříhaný záznam, kde kromě běžců s Downovým syndromem uvidíte řadu podporovatelů známých i neznámých!

Vzkaz pro lidi s Downovým syndromem v záznamu poslali mimo jiné Ing. Dana Drábová, Ph.D., prof. MUDr. Cyril Hoeschl, Dr.Sc., JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna, prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D., MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. a MgA. Martin Glaser, ředitel Národního divadla v Brně, Jiří Bartoška, děkan LF prof. MUDr. Martin Repko a mnozí další.  

Velké díky patří zejména paní doktorce Martině Novotné a jejímu týmu, kteří celý projekt pod záštitou děkana LF MU v Brně zrealizovali.

Tisková zpráva Etika on run ONLINE

Etika on run: virtuálně společně

V sobotu 5.12.2020 chystá Ústav lékařské etiky Masarykovy Univerzity v Brně ve spolupráci se spolkem Úsměvy 3. ročník charitativního běhu Campusem. Akce nese název Etika on run a proběhne velmi netradičně – společně pouze virtuálně.

Akci zaštítil děkan lékařské fakulty prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. a na organizaci se podílí Ústav lékařské etiky LF MU, Spolek mediků LF Brno a IFMSA CZ Brno. Slova podpory dosud vyjádřily mnohé uznávané osobnosti jako Ing. Dana Drábová, Ph.D., prof. MUDr. Cyril Hoeschl, Dr.Sc., prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D., MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. a MgA. Martin Glaser, jejichž online pozdravy budou odvysílány v živém streamu.

Spolek Úsměvy podporuje dlouhodobě děti i dospělé s Downovým syndromem a pomáhá významně novým rodičům, kteří se narozením dítěte s Downovým syndromem dostávají do náročné životní situace. Lidé s touto genetickou odchylkou jsou velmi vnímaví a vycítí, jestli je okolí přijímá jako rovnocenné partnery. Děkan LF prof. MUDr. Martin Repko je považuje nejen za pacienty, ale i za svoje přátele. Ukazuje tak cestu mnohým dalším lékařům, učitelům, trenérům, oddílovým vedoucím, pečovatelům a všem, se kterými se ve svém životě lidé s Downovým syndromem pravidelně potkávají.

Sestřih běhů účastníků v jakékoliv podobě (rychlosti, délce, náročnosti, v lese, v obývacím pokoji, …) můžete vidět v živém vysílání v sobotu 5.12.2020 od 11 do 13 hodin na YouTube kanále Etika on run. Uvidíte mimo jiné i ohlédnutí za předchozími ročníky, medailonek o spolku Úsměvy nebo vystoupení Pěveckého sboru Gymnázia Křenová.

Hlavní organizátorkou akce je MUDr. Martina Novotná, která se nenechala odradit nepříznivou situací spojenou s pandemií a pustila se již potřetí s velkým nasazením do organizace charitativního běhu. „Udělali jste už strašně moc, pomozte prosím i nyní,“ oslovuje lékařka své přátele, kolegy, studenty medicíny i širokou veřejnost.

Lidé mohou podpořit spolek Úsměvy nejen svými běžeckými příspěvky, ale i virtuálním startovným. Přihlásit se do závodu lze na webové stránce https://www.med.muni.cz/etika-life/etika-on-run nebo http://www.usmevy.cz/ .

Kontakt:

Mgr. Hana Zemanová, 725 240 919, hana@usmevy.cz

http://www.usmevy.cz/

MUDr. Martina Novotná, 774 299 217, Martina-Novotna@seznam.cz

https://www.med.muni.cz/etika-life/etika-on-run

Přiložené fotografie jsou z minulého ročníku – Etika on run 2019:

Foto 1 – Po startu běhu na 4 km Univerzitním kampusem

Foto 2 – Běh na 4 km Univerzitním kampusem

Foto 3 – Lukáš a jeho běžecký tým

Foto 4 – Zuzka K. a její tým vbíhají do cíle

Foto 5 – Zuzka F. plní úkoly na trati

Autor fotografií: Jiří Kottas 2019

Etika on run ONLINE

Již 3. ročník Etiky on run, charitativního běhu na podporu našeho spolku, letos s heslem: VIRTUÁLNĚ SPOLEČNĚ

Fotografie: Jiří Kottas, 2019

Akce má tři části:

 1. Váš běh
  /Běžet může člověk bez handicapu i s ním, sportovec i nesportovec, jednotlivec či skupina, zkrátka kdokoli!!!/
  Běh se může uskutečnit v jakékoliv podobě (rychlosti, délce, náročnosti, v lese, obývacím pokoji… :-)) kdykoliv od 2. do 5. 12. 2020. Napište nám o něm a/nebo pošlete foto nebo video do 10 vteřin ideálně s vaším pozdravem na martina.etikalife@gmail.com.

 2. Možnost přispět na činnost Spolku Úsměvy:
  Můžete nás podpořit libovolnou částkou prostřednictvím Darujme.cz

 3. Sledování online vysílání,
  a to v sobotu 5.12. 11:00-13:00 na kanále youtube ZDE. Ve vysílání uvidíte nejen video sestřih účastníků běhu (videa a fotografie, které jste zaslali), ale také vystoupení pěveckého sboru Gymnázia Křenová, sestřih činností a akcí Spolku Úsměvy i pozdravy významných osobností, které nám vyjádřily podporu – nechte se překvapit:-)

Proveďte prosím, pokud možno i on-line registraci a my vám s radostí pošleme účastnický list s poděkováním. 🙂

Akce probíhá pod hlavičkou Lékařské fakulty MU v Brně. Záštitu nad akcí převzal děkan Lékařské fakulty, prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. Za realizaci projektu tisíceré díky organizačnímu týmu z Ústavu lékařské etiky, vedenému váženou paní doktorkou Martinou Novotnou!!!

https://www.med.muni.cz/etika-life/etika-on-run

Předchozí ročníky

1. ROČNÍK ETIKA ON RUN 2. ROČNÍK ETIKA ON RUN

Sestřih vašich příspěvků použijeme v živém vysílání 5. 12. 2020 11.00–13.00 na kanále: (bude upřesněn)
On-line sestřih bude v našem početně omezeném týmu velmi náročný, pošlete prosím aspoň část příspěvků do 4. 12. 2020. Budeme je ale přijímat až do 5. 12. 2020 až do 13.00.

Podpořte prosím svým virtuálním startovným v jakékoliv výšce Spolek pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám Úsměvy.

Celá vámi darovaná částka je využita na aktivity lidí s DS (divadlo s herci s DS, logopedie, speciální fyzioterapie, atd.) V rámci běhu Etika on run jste v roce 2018 darovali celkem 20 000 Kč a v roce 2019 dokonce 32 000 Kč !!!

Proveďte prosím, pokud možno i on-line registraci a my vám s radostí pošleme účastnický list s poděkováním

Aktuální Covid situace a akce do konce roku

Milí členové, terapeuti, dobrovolníci i podporovatelé našeho spolku!

Na základě aktuálních covidových opatření upravujeme naši činnost a akce do konce roku, a to následovně:

 1. Individuální terapie probíhat MOHOU. Prosíme rodiče, aby se hlásili svým terapeutům. (Logopedie, rozvoj kognitivních funkcí)
 2. Hromadné terapie a setkávání volnočasového charakteru probíhat nemohou – rušíme tanec, muzikoterapii, klub nejmenších dětí.
 3. V sobotu 5.12. se uskuteční Etika on run v online podobě – akce na podporu našeho spolku přístupná členům Úsměvů i široké veřejnosti. Zúčastněte se prosím a zvěte další známé! Již od 2.12. můžete zasílat fotografie a videa svého běhu. Více informací ZDE.
 4. V sobotu 19.12. se můžete místo tradičního vánočního setkání na Ibsence těšit na procházku po svíčkách k Živému Betlému. Chybět nebudou ani tradiční dárečky pro děti. Informace k této akci a přihlášku najdete již brzy v sekci Program.
 5. Děti – členové spolku mohou nadále využívat možnosti online setkání se studentem/tkou Pedagogické fakulty MU. Info ZDE.

Těšíme se na další virtuální i živá setkání a přejeme požehnané Vánoce a vše nej do nového roku!

vedení Spolku Úsměvy

Online setkání: student/ka PedF MU a dítě s DS

Foto: Jiří Kottas, 2019

Současná doba nám zkomplikovala vzájemná setkávání a změnila způsob trávení volného času. Po domluvě s pedagogy z katedry speciální pedagogiky PedF Masarykovy v Brně jsme se rozhodli nabídnout možnost online propojení našich rodin a současných studentů speciální pedagogiky.

Jak to funguje?

 • Vzájemné setkání probíhá online na některé z platforem (WhatsApp, Messenger, Google Meet, MS Teams, Zoom… podle toho, co Vám funguje či na co jste zvyklí).
 • První setkání se studentem či studentkou je i s rodiči, seznamovací, a postupně se může přejít k samostatnému setkání jen s dítětem. Záleží, jak je dítě staré a schopné vydržet u obrazovky, také třeba na nápaditosti studenta/studentky 😊
 • Můžou si povídat, studentka může něco vyprávět, pouštět na obrazovku podle zájmů dítěte, zatančit si spolu u obrazovky, být kamarádem/kamarádkou. Nebo se můžete domluvit na procvičování něčeho potřebného – řeč, barvy, čísla, čtení, psaní. Také se můžete dohodnout na procvičování pracovních listů ze školy, ze školky – ty, které jsou na online vhodné. Studentky jsou kreativní a určitě přijdou i s vlastními nápady.

Přihláška ZDE

Dotazy směřujte na:
Karla Trusková, tel. 724 244 954 nebo email: karla@usmevy.cz

Odložení druhého bloku FIE Basic

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu vládou ČR a opatřením proti šíření koronavirové infekce jsme nuceni přesunout druhý blok kurzu FIE Basic, který má proběhnout v termínu 14.-17.11. 2020. 

Kurz bude pokračovat co nejdříve, jakmile to bude možné. Termíny pak zveřejníme zde na stránkách. 

Organizace školního roku v době corony

Milí rodiče,

nachystali jsme pro vás spoustu akcí. Bohužel ale není zřejmé, v jaké podobě a jestli vůbec mohou proběhnout. O tom vás budeme vždy informovat cca týden před akcí – dříve to nemá význam. Program akcí si můžete prohlédnout zde. Letošní rok chystáme:

 1. Obdobně jako v loňském roce arteterapii (vybrané soboty dopoledne) a muzikoterapii (nově úterky odpoledne). Jako nové jsou relaxační muzikoterapie pro rodiče spojené s Večerem na Nerudove (občerstvení a povídání si – pondělky večer) a také lekce tance pro děti s DS všechno věku (soboty dopoledne). V závislosti na epidemické situaci budeme měnit případný koncept terapií (např. omezení počtu osob, převod na kratší individuální terapie). Přihlašovat se proto nemůžete dopředu, vždy týden před akcí pošleme aktuální informace k akci a odkaz k přihlášení. Více o arteterapii / muzikoterapii / tanci.
 2. V listopadu by měla proběhnout již tradičně Etika on run. Vánoční setkání, jež bývalo vždy na Ibsence, se pravděpodobně přesune do venkovních prostor – jako vánoční procházka s lampiony.
 3. Kromě těchto akcí probíhají individuální logopedie a rozvoj kognitivních funkcí.

Situace není lehká pro nikoho. Prosíme o dodržování základních opatření – tj. především nechoďte na terapie, máte-li sebemenší známky nemoci. Desinfikujte si ruce, používejte roušky (dítě na terapiích a terapeuti jsou bez roušek). Děkujeme a držme se! Jsme spolu!

Pokračování kurzu FIE

Kurz FIE, který povede paní Mgr. Kamila Štindlová z organizace Cogito, se bude konat opět v Brně v prostorách spolku Úsměvy, Nerudova 7.

Kurz FIE Basic proběhne ve třech blocích, a sice ve dnech 26.-27.9.202014.-17.11.2020 a 28.-29.11.2020, celkově v rozsahu 80 výukových hodin. 

Cena kurzu je 10 000 Kč, našim členům nabízíme zvýhodněnou cenu  9 000 Kč. 

Metodu vytvořil Reuven Feuerstein, profesor psychologie, který odmítl přijmout zjednodušující pojetí mentální retardace.  Feuerstein si uvědomil, že genetický i sociální podklad mají velký potenciál, ale nejvíce nás ovlivňují lidé, které jsme potkali. Tuto interakci označoval jako zkušenost zprostředkovaného učení a připisoval jí hlavní roli v procesu vývoje kognitivních funkcí. Feuerstein pracuje s kognitivními funkcemi, ale velmi výrazně také s emocemi, proto je metoda účinná. A že je metoda vhodná pro práci s našimi dětmi a že přináší nemalé úspěchy, dokázal prof. Feuerstein sám, jelikož se mu později narodil vnuk s DS, na kterém samozřejmě svou metodu aplikoval. A také na spoustě jiných dětí s DS.

Účastníky, kteří mají vážný zájem, prosíme o vyplnění závazné přihlášky zde na tomto odkazu a o zaplacení kurzovného na účet Úsměvů: 2701573986/2010 do středy 16.9.2020, do zprávy pro příjemce napište prosím své jméno. Přihláška je platná až po zaplacení kurzovného.

Kurz FIE v Úsměvech

Nabízíme pár posledních míst na kurzu FIE, který povede paní Mgr. Kamila Štindlová z organizace Cogito a který se bude konat v Brně v prostorách spolku Úsměvy, Nerudova 7.

Kurz FIE Standard proběhne ve dvou blocích. První čtyřdenní blok  se uskuteční již ve dnech 3.-6.7.2020, druhý čtyřdenní blok kurzu potom v termínu 30.7.-2.8.2020, celkově v rozsahu 80 výukových hodin. 

Cena kurzu je 10 000 Kč, našim členům nabízíme zvýhodněnou cenu  9 000 Kč. 

Metodu vytvořil Reuven Feuerstein, profesor psychologie, který odmítl přijmout zjednodušující pojetí mentální retardace.  Feuerstein si uvědomil, že genetický i sociální podklad mají velký potenciál, ale nejvíce nás ovlivňují lidé, které jsme potkali. Tuto interakci označoval jako zkušenost zprostředkovaného učení a připisoval jí hlavní roli v procesu vývoje kognitivních funkcí. Feuerstein pracuje s kognitivními funkcemi, ale velmi výrazně také s emocemi, proto je metoda účinná. A že je metoda vhodná pro práci s našimi dětmi a že přináší nemalé úspěchy, dokázal prof. Feuerstein sám, jelikož se mu později narodil vnuk s DS, na kterém samozřejmě svou metodu aplikoval. A také na spoustě jiných dětí s DS.

Účastníky, kteří mají vážný zájem, prosíme o vyplnění závazné přihlášky zde na tomto odkazu a o zaplacení kurzovného na účet Úsměvů: 2701573986/2010 do pátku 19.6.2020, do zprávy pro příjemce napište prosím své jméno. Přihláška je platná až po zaplacení kurzovného. Kurz se uskuteční, pokud bude splněn limit 10 účastníků. V opačném případě Vám budou peníze vráceny zpět.